HEADSPACE-CENTRUM @EASE: LAAGDREMPELIGE PSYCHISCHE HULP VOOR JONGEREN

In gesprek met Rick & Sophie
In gesprek met Rick & SophieHeadspace-centrum @Ease te Maastricht

Jongeren kampen steeds vaker met psychische problemen. In een eerder interview met Mark Meijer spraken we al over depressie bij jongeren. In het najaar wordt er speciaal voor jongeren die kampen met allerlei soorten problematiek een zeer laagdrempelige hulpvorm geopend in Maastricht: Headspace. Jongeren van 12 tot 25 jaar met lichte of zwaardere psychische klachten, of met vragen over seksualiteit, school, alcohol en drugs, werk of financiën, kunnen daar gratis en anoniem terecht. Promovenda Sophie Leijdesdorff en ervaringsdeskundige Rick (27 jaar) vertellen over dit bijzondere initiatief.

Rick & Sophie Headspace-centrum @ease Maastricht

Waarom Headspace?

Sophie: “Er is natuurlijk al heel veel en ook goede zorgaanbod in deze regio. Maar het probleem is dat veel jongeren het lastig vinden om hulp te vragen. Ze weten niet goed waar ze precies terecht kunnen. En ze zijn bang voor het stigma ‘als je naar een psychiater moet, ben je gek’. Ze vrezen nooit meer van die stempel af te komen. Daarnaast is er natuurlijk een financiële drempel. Als jongeren 18 jaar zijn, gaan ze over naar de volwassenenzorg en moeten ze een eigen bijdrage betalen. Dat kan een probleem zijn. Zetten jongeren toch eenmaal de stap om hulp te zoeken, krijgen ze nogal eens te maken met wachtlijsten. Wat ook meespeelt, is dat jongeren soms verschillende soorten klachten hebben, die door de tijd ook kunnen veranderen. Hierdoor kan het moeilijk zijn een duidelijke diagnose te stellen. En je hebt vaak een diagnose nodig om hulp te ontvangen.”

Niks nieuws

“Omdat jongeren het dus lastig vinden om hulp te vragen en ook niet goed weten waar ze precies moeten zijn, willen we Headspace inzetten als een laagdrempelige eerste stap richting hulp. Als jongere kun je er je verhaal kwijt, er wordt naar je geluisterd. Samen met de jongeren bekijken we dan wat hij of zij wil en eventueel waar hij of zij het beste terecht kan. Er wordt dus geen therapie gegeven in het centrum zelf. Want er zijn in de regio al veel goede therapeuten aan het werk. Jongeren mogen wel zo vaak als ze willen terugkomen voor een luisterend oor of een gesprek. Bijvoorbeeld ook ter overbrugging van een wachttijd voor een therapie. We gaan met Headspace dus niet weer een nieuwe therapievorm opzetten. Headspace is echt bedoeld als luisterend oor, om de drempel naar bestaande hulp te verlagen en om de gaten in het huidige systeem op te vullen.

De kracht van Headspace

We vragen Rick, die als jongere en ervaringsdeskundige binnen het projectteam betrokken is bij de ontwikkeling van Headspace, naar wat volgens hem de kracht van Headspace gaat zijn. Rick: “Headspace wordt een plek waar jongeren met allerlei soorten vragen en problemen gewoon naar binnen kunnen lopen. Of waar ze contact mee kunnen opnemen. Dat kan ook anoniem. Je hebt geen verwijzing nodig, dus het is heel laagdrempelig. En wat ik het allerbelangrijkste vind; het wordt ‘jongerenvriendelijk’. Het moet een omgeving worden waar jongeren zich prettig voelen. Door de uitstraling van het centrum moeten jongeren zoiets hebben van ‘daar wil ik weleens naar binnen…’ Sophie vult aan: “de entree moet bijvoorbeeld een woonkamergevoel uitstralen, geen wachtkamer gevoel. Er komen zitzakken, planten, leuke kleurtjes op de muur, kunst van jongeren. En er is fris, koffie en Wi-Fi. En, ook heel belangrijk: er komt ook geen bordje op de deur van een zorginstelling.”

Werken met vrijwilligers

“Er zijn best wel wat professionals vanuit o.a. Mondriaan en Virenze betrokken bij de opzet van Headspace, maar die lopen in het centrum rond als ‘mens’ en niet als psycholoog of psychiater. In het contact met jongeren gaan we vooral werken met vrijwilligers, bijvoorbeeld hbo- of psychologiestudenten. Maar ook mensen met een andere achtergrond of die zelf dit soort problematieken hebben gehad. We hebben een voorkeur voor wat jongere mensen, omdat die qua belevingswereld vaak wat beter aansluiten bij die van de jongeren. De vrijwilligers krijgen een training over de principes van Headspace. Het belangrijkste is leren luisteren in plaats van direct actief iets te doen. Ook leren de vrijwilligers omgaan met acute situaties. Ze krijgen supervisie van een GZ-psycholoog en er is altijd een psychiater bereikbaar als achterwacht.”

Een beproefd concept

“Wat ook belangrijk is om te vertellen, is dat we dit concept niet zelf bedacht hebben”, vult Sophie aan. “Het concept is 10 jaar geleden ontstaan in Australië, met als doel suïcide onder jongeren te voorkomen. Daar bestaan nu inmiddels al 100 van dit soort centra. Vier jaar geleden zijn ze ook in Denemarken gestart met Headspace. En ook daar is het een succes en zijn er 13 centra. Jongeren, hulpverleners en overheid zijn tevreden en uit onderzoek is gebleken dat het ook echt effectief is. Het sociaal functioneren en het niveau van psychologische stress verbeteren door de hulp van Headspace. Ook in Nederland willen we, vanuit de Universiteit Maastricht, metingen gaan doen naar de effectiviteit van Headspace.”

Samen ontdekken

“Het is overigens niet zo dat we het concept uit Denemarken en Australië zomaar 1-op-1 gaan overnemen. We zijn wel ter inspiratie twee dagen gaan kijken in Denemarken, maar elk land en elke stad is toch anders. In Amsterdam gaan we ook starten met Headspace. Op veel punten werken we samen met Amsterdam, maar we leggen toch ook elk onze eigen accenten. We laten ons zoveel mogelijk adviseren door jongeren. En we willen het vooral ook samen gaan doen met andere partijen uit de regio die al met jongeren werken. Op dit moment zijn Mondriaan, Virenze, de Universiteit Maastricht en de gemeente Maastricht de belangrijkste partners, maar we werken ook samen met partijen als Uit de Steigers, Levanto, In2yourplace en Trajekt en proberen steeds nieuwe verbindingen te leggen!”

Meehelpen bij Headspace?

Ben je geraakt door dit mooie initiatief en zou je graag je steentje hieraan willen bijdragen? Dat kan! Headspace zoekt nog vrijwilligers, maar ook financiële ondersteuning is welkom! Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Sophie Leijdesdorff via sophie.leijdesdorff@maastrichtuniversity.nl.

@Ease is open! Op dinsdag en woensdag tussen 15.30 – 18.30u en donderdag tussen 15.30 – 20.00u kun je terecht. Het adres is: Bogaardenstraat 35A, Maastricht.

Bekijk hier de flyer van @Ease!

MEER INFORMATIE