WAT ALS EEN MEISJE SLACHTOFFER IS VAN EEN LOVERBOY?

In gesprek met Marlies Levels
In gesprek met Marlies LevelsStichting Helse Liefde (en PIW)

Zo’n 2 tot 3 meisjes per middelbare school met 1000 leerlingen zijn slachtoffer van loverboys. Ze worden verleid, afhankelijk gemaakt en vervolgens uitgebuit. In het artikel ‘Een loverboy, meer dan een fout vriendje’ is te lezen wat een loverboy is en hoe deze te werk gaat. Heb jij een vermoeden dat een meisje slachtoffer is van een loverboy? Lees dan in dit interview met Marlies Levels van Stichting Helse Liefde wat je kunt doen.

Zelfinzicht

“Meisjes hebben vaak lange tijd niet door dat het geen gezonde relatie is waar ze in zitten en dat ze slachtoffer zijn van een loverboy. Ook als er al sprake is van uitbuiting, hebben ze het vaak nog niet door dat dit niet normaal is. Terwijl de ouders dit dan wel al door hebben en je als professional ook al dit vermoeden hebt. Maar het lukt dan nog niet om het meisje los te weken van deze jongen. Dit komt omdat zo’n meisje volledig afhankelijk is gemaakt door de loverboy. Het meisje moet eerst zelf tot dit inzicht komen. En dit heeft tijd nodig, maar dit inzicht komt er uiteindelijk wel. Ouders en professionals moeten in de tussentijd het contact met de jongen niet verbieden en de jongen niet afkraken. Want op die manier raak je het contact met het meisje kwijt, soms letterlijk doordat ze wegloopt.”

Proces emotionele afhankelijkheid

“Meisjes worden door een loverboy volledig emotioneel afhankelijk gemaakt. Ze doorlopen een proces met een aantal fasen: verliefd zijn / emotioneel contact, grensverlegging, hersenspoeling / indoctrinatie, ultieme gehoorzaamheid afdwingen / slaafsheid, ontmaskering, zelfbehoud en tenslotte de losmakingsfase. Is een meisje in de fasen van hersenspoeling en slaafsheid, dan is een meisje onbereikbaar. Het meisje kan niet meer voor zichzelf denken, voelen en acties ondernemen. Het heeft dan eigenlijk geen identiteit meer, die heeft de jongen overgenomen. Maar op een gegeven moment komt een meisje zelf tot de conclusie dat er iets niet klopt. Dat is de fase van ontmaskering. Dan nog duurt het een tijd en de loverboy zal een meisje in deze fase ook extra onder druk zetten en bewerken. Waardoor terugval mogelijk is. Pas in de fase van zelfbehoud kan het meisje de situatie niet meer aan en wil het bij de loverboy weg.”

De juiste stappen op het juiste moment

“Dit vergt dus van ouders en professionals geduld hebben, volgen van het kind en de juiste stappen zetten op het juiste moment. Hiervoor is intensief contact houden met het kind van groot belang. Voor professionals is het vaak moeilijk om dit goed te kunnen volgen. Meestal wil men ook graag tot actie en oplossingen komen, omdat dit over het algemeen de normale werkwijze is. Maar in dit geval werkt dit dus niet. Als je niet weet hoe te handelen, haal dan de juiste hulp erbij! Als je een vermoeden hebt dat een meisje in een loverboy-circuit zit, bespreek dit dan met ouders en doe een melding bij ‘Meldpunt Aanpak Loverboys Limburg’. Je kunt dan met de ouders terecht voor consult en advies en er wordt dan een eerste indicatie gesteld en acties bepaald.”

Hoe gaat ‘t na melding in z’n werk?

“In een contactformulier of risicotaxatie-instrument maak je het vermoeden concreet. De GBA-gegevens van het meisje worden vervolgens door een hulpverlener en een medewerker van de politie van de afdeling mensenhandel gescreend. Diverse digitale systemen worden dan nagelopen om te kijken of er iets bekend is over het meisje. Er wordt vervolgens een kleurcode bepaald. Er kan blauw uitkomen, dit staat voor alles waar de politie mee te maken heeft, dit kan bijvoorbeeld sexting zijn. Groen betekent dat er op het vlak van uitbuiting niets aan de hand is, maar gezien de situatie is er wel hulpverlening gewenst. In het geval van de kleur oranje zijn er wel signalen, maar het is nog niet met feiten te staven. Een regiocoordinator gaat dan vervolgens het proces mee volgen. Bij rood zit het kind in het circuit en dan neemt de politie meteen actie. Dan moet het kind acuut beschermd worden en in veiligheid worden gebracht.”

Geen grip meer

“Soms kan gedurende het proces het gevoel ontstaan bij ouders dat ze totaal geen grip meer hebben op hun kind. En door liegen, bedriegen en soms weglopen, het vertrouwen in het kind hebben verloren. Het ergst denkbare gebeurt dan soms, dat ouders de handen van hun dochter aftrekken. Dan is zo’n meisje helemaal los. Als professional moet je hier alert op zijn en deze situatie proberen te voorkomen, door ouders goed in het proces te ondersteunen. De ouders kunnen voor ondersteuning ook altijd bij Stichting Helse Liefde terecht. Het hele gezin is slachtoffer!”

Nog een paar tips op een rij

Tip 1: Stap niet zelf op een loverboy af (en ook de ouders niet)

Een loverboy is een crimineel en een meisje is voor hem bedrijfskapitaal. En ze verdienen er ook veel en gemakkelijk geld mee. Zij willen zo’n meisje niet zomaar loslaten. Als het echt aan de hand is, dan is de politie aan zet!

Tip 2: Maak geen beloften die je niet kunt waarmaken

Geduld hebben is van groot belang. Wil niet te snel teveel en beloof ook niets. Het is van belang dat het slachtoffer vertrouwen krijgt en ook houdt in de hulpverlener.

Tip 3: Denk er niet te licht over

Onderschat de situatie niet en verwacht niet dat je dingen zo maar kunt veranderen. Haal de juiste hulp erbij.

Tip 4: Denk ook aan eerwraak

Bij meisjes met een islamitische achtergrond is het belangrijk om eerst eerwraak uit te sluiten. Het gedrag is namelijk hetzelfde. Deze meisjes moeten dan in veiligheid gebracht worden voor hun familie.

Tip 5: Je hoeft niet alleen aan de slag

Kijk breder in de omgeving van het kind en het gezin. Bijvoorbeeld als het meisje niet meer naar school gaat, een uitvaller is, wie is er dan mede verantwoordelijk vanuit zijn functie om iets te betekenen voor dit kind. Ga dan doelgericht en stil in de keten samenwerken.

Stichting Helse Liefde

Door het informeren en adviseren, voorlichtingen te geven op onder andere scholen (al vanaf groep 8) en aanbieden van trainingen voor professionals wil Stichting Helse Liefde meer inzicht geven over uitbuiting en de loverboy-problematiek. Zij ondersteunen, maar bieden geen zorgaanbod of hulpverlening. Voor meldingen over loverboys of signalen bij mogelijke slachtoffers, kun je terecht bij: ‘Meldpunt Aanpak Loverboys Limburg’.

www.stichtinghelseliefde.nl
info@stichtinghelseliefde.nl
046 – 474 16 22

MEER INFORMATIE