HOME-START: VRIJWILLIGERS VOOR GEZINNEN GEZOCHT MET OPVOED- EN LEVENSERVARING!

Heleen Langeveld & Tamara Luiken
Heleen Langeveld & Tamara LuikenCoördinatoren Home-Start

Elk gezin maakt wel eens een periode mee waarin het niet zo goed gaat en er sprake is van enige overbelasting. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld een verhuizing, huilbaby, ziekte, scheiding, druk gezin, mantelzorg of een puberend kind zijn. Als je dan weinig tot geen familie of vrienden hebt om op terug te vallen, kun je meer dan anders behoefte hebben aan een luisterend oor en een helpende hand. Voor deze situaties is het programma Home-Start in het leven geroepen. Dit programma biedt door inzet van een maatje in het gezin een steun in de rug. De gemeenten Eijsden-Margraten, Valkenburg a/d Geul, Gulpen-Wittem en Vaals kiezen voor inzet van dit bewezen effectief programma en de eerste stappen worden gezet. Coördinatoren Tamara Luiken en Heleen Langeveld van Trajekt zijn reeds aangesteld en zij zoeken nu enthousiaste vrijwilligers. In dit interview vertellen ze meer over Home-Start in het Heuvelland en over de ondersteuning in een gezin door een maatje!

Over Home-Start

“Home-Start is in 1973 ontstaan in Leicester in Engeland. In 1993 is in Nederland de eerste pilot gestart in Wittevrouwenveld in Maastricht. Inmiddels wordt het in meer dan 150 gemeenten in Nederland en in meer dan 20 landen aangeboden. Ook is het al meer dan 25 jaar een succesvol aanbod in Maastricht. Deelnemen aan Home-Start kan vanaf 28 weken zwangerschap en met kinderen in de leeftijd t/m 17 jaar. Vanwege de privacy matchen wij overigens geen vrijwilligers en gezinnen uit eenzelfde dorp. We werken nauw samen met Mariella Bakker, de coördinator in Maastricht en trekken waar mogelijk samen op. Straks kunnen ook de nieuwe vrijwilligers leren van de ‘oudgedienden’ in Maastricht en kunnen ze na een tijd ervaringen uitwisselen. Maar eerst nog de maatjes vinden, die de gezinnen gaan ondersteunen!”

Gelijkwaardigheid en vertrouwen

“Home-Start is geen hulpverleningsprogramma. Het is een preventief programma en wordt ingezet om kleine problemen klein te houden en te voorkomen dat deze uitgroeien tot grote problemen. Hierdoor wordt voorkomen dat zwaardere hulp moet worden ingezet. Als Home-Start vrijwilliger ben je gelijkwaardig aan de ouders. Je bent een maatje voor de ouders en hun kinderen. Je biedt een luisterend oor, vriendschappelijke ondersteuning en/of praktische hulp. Jij denkt met hen mee en samen zoek je oplossingen. Je moet ook ‘op je handen kunnen blijven zitten’. Het is niet de bedoeling dat je het probleem volledig van de ouders overneemt. Het gezin moet namelijk niet alleen vertrouwen in jou krijgen, maar ook weer in zichzelf. Door een positieve focus en de ouders te laten zien wat al goed gaat, groeit hun zelfvertrouwen en komen ze weer in hun kracht. Je gaat daarbij uit van de vragen en wensen van de ouders. Zij geven zelf aan waarvoor ze tips of ondersteuning willen hebben. Hun ondersteuningsbehoefte is het uitgangspunt. Dit wordt bij de start afgesproken.”

Een goede klik

“Het is dus echt maatwerk en een goede klik met het gezin is van groot belang. Je komt als maatje toch elke week een paar uurtjes voor een langere periode over de vloer. Dit heeft dan ook onze aandacht en we nemen er uitgebreid de tijd voor als we met ouders en de vrijwilliger samen zitten. Een goede klik is belangrijk, maar het begint natuurlijk al met dat je als vrijwilliger affiniteit hebt met kinderen, gezinnen en opvoeden. Je hebt ervaring met opvoeden, doordat je zelf kinderen hebt of ermee werkt/of hebt gewerkt. Het kan natuurlijk ook zijn, dat je een leuke oom of tante bent. Je kunt je dus inleven in het gezinsleven en hebt zelf ook voldoende levenservaring, zodat je meevoelt en begrip hebt voor de situatie.”

Voor beide kanten waardevol

“Net als de gezinnen geven ook de vrijwilligers van Home-Start elders aan, zoals in Maastricht, dat zij het contact met de gezinsleden als heel waardevol ervaren. Er wordt echt een band opgebouwd en soms is er sprake van een blijvende vriendschap. Het vrijwilligerswerk wordt als zinvol en verrijkend ervaren, je kunt echt het verschil maken voor mensen. Het is natuurlijk heel fijn te merken dat je iemand, een gezin vooruit kunt helpen. En dat soms al met alleen maar er voor hen te zijn en een luisterend oor te bieden!”

>> Lees in dit interview wat Home-Start vrijwilligster Elly in Maastricht heeft gebracht: Home-Start: geloven in mensen.

Lid van een team

“Niet alleen heb je als vrijwilliger geregeld contact met het gezin, maar ook met je collega’s. Je maakt onderdeel uit van een team. Tijdens een voorbereidende cursus leer je elkaar kennen en ga je samen aan de slag met het opdoen van de benodigde kennis en vaardigheden om je de Home-Start werkwijze eigen te maken. Daarna tref je elkaar 1 keer in de 6 weken tijdens een intervisie waarin er ervaringen worden uitgewisseld en van elkaar wordt geleerd. Als coördinatoren leiden wij de training en bijeenkomsten, maar de vrijwilligers kunnen tussentijds ook altijd bij ons terecht. Soms kan het zijn dat je even wilt sparren over een situatie of vraag van een gezin en dat is dan uiteraard mogelijk.”

Gedegen training

“In de cursus doe je meer kennis op over het programma Home-Start, maar bijvoorbeeld ook over de ontwikkelingsfases van kinderen en het puberbrein. Vaardigheden als grenzen stellen en bewaken, geven van feedback, signaleren en reflecteren komen onder andere aan bod. Ook leer je bijvoorbeeld een neutrale en onpartijdige rol aan te nemen in het gezin en steun te geven zonder het over te nemen. De opzet van de training bestaat uit zes dagdelen “live” training in combinatie met 6 delen via e-learning. Samen met je collega-vrijwilligers ga je situaties bespreken en oefenen. En tenslotte als je er helemaal klaar voor bent, ontvang je het Home-Start certificaat en kun je aan de slag!”

Interesse?

“Er worden 20 tot 25 vrijwilligers gezocht in het Heuvelland. Gelijktijdig met de start van de training van de eerste groep vrijwilligers, start ook de werving van gezinnen, op volgorde van aanmelding. Wij hanteren geen wachtlijst hiervoor. Als vrijwilliger ontvang je van ons een reiskostenvergoeding. Belangrijk ook is dat je een VOG kunt overleggen. Die vragen wij gratis voor je aan.”

Heb jij interesse in dit vrijwilligerswerk en/of wil je graag meer info over Home-Start in het Heuvelland? Neem dan contact op een van onderstaande coördinatoren

Heleen Langeveld
06 – 15 00 48 39
heleen.langeveld@trajekt.nl

Tamara Luiken:  
06 – 21 70 24 27
tamara.luiken@trajekt.nl

MEER INFORMATIE