HOEVEEL KOST EEN KIND?

hoeveel kost een kind

In de volksmond wordt wel eens gezegd dat het grootbrengen van een kind een ton kost. Een fiks bedrag! Natuurlijk is er ook onderzoek gedaan naar de vraag ‘wat kost een kind?’. Zou de volkswijsheid kloppen? Wij zochten het voor je uit!

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat één kind gemiddeld 17 procent van het besteedbaar inkomen kost. Het besteedbaar inkomen bestaat uit alle inkomstenbronnen bij elkaar opgeteld: de salarissen van jou en je partner, maar ook het vakantiegeld, de kinderbijslag en eventuele andere toeslagen die jullie ontvangen. Verdienen jullie dus € 2000,- per maand, dan zal je rond de € 340,- per maand kwijt zijn aan de kosten voor je kind.

Gelukkig blijken deze percentages af te nemen wanneer je meer kinderen hebt. Twee kinderen kosten gemiddeld 26 procent van het inkomen, drie kinderen 33 procent en vier kinderen 40 procent. Dat volgende kinderen goedkoper zijn, komt doordat spullen doorschuiven. Denk aan de kinderkamer, speelgoed en kleding. Maar ook zijn gezinnen voor of na de komst van de eerste vaak al groter gaan wonen of hebben al een gezinsauto gekocht.

Op basis van deze percentages heeft het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) berekend dat de kosten van een kind dat opgroeit in een gezin met een gemiddeld inkomen tot en met de basisschool ruim € 50.000 kost. Daar komt in de middelbare schooltijd (12 tot 18 jaar) nog eens een kleine € 30.000 bij. Als een kind 18 jaar is, heeft het dus al € 80.000 gekost! Wanneer het dan ook nog zou gaan studeren, komt die eerder genoemde ton toch in zicht!

Hoger inkomen? Hogere kosten!

De bedragen die het Nibud noemt, zijn de gemiddelde kosten die gezinnen met een gemiddeld inkomen maken. De kosten die ouders werkelijk maken voor hun kinderen, zijn sterk afhankelijk van het inkomen. Bij een bepaald gezinsinkomen hoort namelijk ook vaak een bepaalde levensstijl, die dan ook voor de kinderen geldt. Ouders met een hoger inkomen, die vaak gaan uiteten of meerdere keren per jaar op vakantie gaan, maken daarin ook meer kosten voor hun kinderen. Ditzelfde geldt voor het kopen van kleding; als ouders zelf veel geld uitgeven aan kleding, zien we dat ze dat ook vaak doen voor hun kinderen.

Elke leeftijdsfase andere kosten

Ouders besteden niet elke maand 17% of 26% van hun inkomen aan hun kinderen. De kosten die gemaakt worden, hangen ook samen met de leeftijdsfase van het kind. Met name de eerste jaren zijn duur door de aanschaf van luiers en de kosten voor kinderopvang. Kinderen op de basisschool zijn relatief goedkoop. De kosten zitten dan vooral in kleding, lidmaatschap van clubs en verjaardagscadeautjes. Middelbare scholieren daarentegen kosten veel. Zij eten veel, groeien snel en hebben daardoor vaak nieuwe kleren nodig. Ook schoolspullen en schoolactiviteiten brengen kosten met zich mee. Middelbare scholieren willen vaker uitjes maken, krijgen zakgeld en/of kleedgeld en hebben vaak ook een smartphone!

Wat betaalt de overheid?

  • Kinderbijslag; afhankelijk van de leeftijd van uw kind bedraagt deze tussen de € 191 en € 282 per kwartaal.
  • Kindgebonden budget; de hoogte van dit budget is afhankelijk van het aantal kinderen, hun leeftijd, het gezinsinkomen en jullie eventuele vermogen.
  • Kinderopvangtoeslag; bedoeld als tegemoetkoming voor kosten voor kinderopvang, naschoolse en buitenschoolse opvang. Ook deze is afhankelijk van jullie inkomen en het aantal kinderen.
  • Een inkomensafhankelijke tegemoetkoming studiekosten voor kinderen tot en met zeventien jaar.
  • Combinatiekorting: dit is een inkomensafhankelijke belastingkorting voor werkende ouders van maximaal € 2769 per jaar.

Kijk ook voor meer informatie over deze regelingen op de websites van de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Chat met CJG043!We hopen dat dit artikel je geholpen heeft. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE