HET LIFTJELEVEN PROGRAMMA

In gesprek met Marianne Osseweijer
In gesprek met Marianne OsseweijerProjectleider Maastricht / Coach Stichting Lift

Het Liftjeleven programma, eerder bekend als de Budgetkring, werd in 2012 ontwikkeld in Maastricht en wordt momenteel ook in 13 andere steden in Nederland aangeboden. Inmiddels zijn er landelijk al meer dan 1300 mensen die het Liftjeleven programma hebben gevolgd! Wat het Liftjeleven programma precies inhoudt en voor wie het bedoeld is, lees je in dit interview met projectleider Marianne Osseweijer. Ook hadden we de eer om even aan te sluiten bij de huidige Liftjeleven groep in Maastricht. Hoe dat ging, lees je hier!

Het Liftjeleven programma

Het Liftjeleven programma is een actieprogramma dat mensen helpt om hun leven te verbeteren op het gebied van geld, gezondheid en milieu. Deelnemers kunnen zelf hun doelen kiezen, waaraan ze willen werken. En daar gaan ze dan mee aan de slag in een groep van 6 tot 8 personen, met een getrainde begeleider. Het programma werd in 2012 ontwikkeld door dr. Jeanine Schreurs, gebaseerd op haar promotieonderzoek ‘Living with Less, Prospects for Sustainability’.

Over geld en geluk

Marianne: ‘In haar onderzoek ontdekte Jeanine dat geld en geluk veel met elkaar te maken hebben. Dus toch… haha! Jeanine concludeerde dat leven met een krappe beurs niet problematisch hoeft te zijn als je weet hoe je met je geld moet omgaan en genoeg alternatieven kent. Verder is belangrijk dat je een beetje stevig in het leven staat. Geld, groen en gezondheid zijn factoren die op elkaar inhaken en elkaar versterken. Bewuster omgaan met je geld, gezondheid en het milieu brengt veel mensen in een positieve flow. En dat is ook de kern van het Liftjeleven programma.”

Vreemde eend

Dat geld en gezondheid factoren zijn die kunnen bijdragen aan meer levensgeluk, klinkt logisch. Maar dat ‘groen’ lijkt in eerste instantie een beetje een vreemde eend in de bijt. En zijn ‘verantwoorde’ ecologische producten niet vaak ook duurder? Hoe zit dat? Marianne: “Groen gaat over zaken als omgaan met afval; wat doe je als iets kapot gaat, gooi je het weg of kijk je op je het kunt (laten) repareren? Zijn er producten die je zelf kunt maken? Waar je dan ook weer een stukje creativiteit in kwijt kunt, wat vaak een goed gevoel geeft. Maar ook; hoe reis je? De auto is makkelijk maar is ook kostbaar en belastend voor het milieu. De pijler ‘groen’ in het programma gaat dus eigenlijk over een stukje duurzaamheid.”

Eigen keuzes

“In het Liftjeleven programma dagen we mensen uit om na te denken over de keuzes die ze maken en deze eventueel te veranderen. Maar uiteraard wel binnen hun eigen agenda. Het is geen programma van ‘zo moet het’ of ‘dit en dit is goed voor je’. Bij de eerste bijeenkomst vullen de deelnemers de zogenaamde ‘startbloem’ in, waarbij ze op een aantal aspecten binnen de drie pijlers geld, gezondheid en groen kunnen aangeven hoe tevreden ze zijn. En op welke gebieden ze iets zouden willen veranderen. Aan het eind van elke bijeenkomst wordt elke deelnemer gevraagd wat zijn of haar uitdaging is voor de komende week. Welke afspraak hij/zij met zichzelf maakt om een bepaald aspect te veranderen.” 

Liftjeleven programma voor wie

Veranderen is mogelijk

“Het doel van het programma is het veranderen van gedrag in het dagelijks leven. En ingesleten, automatisch gedrag veranderen is zeker soms lastig, maar wel mogelijk. Daarom bestaat het programma uit 12 bijeenkomsten van 2.5 uur. Mensen weten vaak heel goed wat ze anders zouden kunnen doen. En anders is het zo verteld. Maar een blijvende verandering bewerkstelligen heeft tijd nodig. Zou je het programma korter maken, weten mensen alleen de theorie. Je hebt ook het materiaal en de groep nodig als stimulans te durven experimenteren met nieuw gedrag en om het vol te houden. In de groep motiveer je elkaar. Je geeft elkaar tips, deelt ervaringen. Je stimuleert elkaar om in actie te komen en door te blijven gaan. Het is natuurlijk ook heel leuk om bij een volgende bijeenkomst te kunnen vertellen dat het is gelukt; dat je hebt bespaard of iets hebt veranderd in je dagelijkse routine.”

Voor iedereen

“Het Liftjeleven programma is er voor iedereen die denkt dat het beter of anders kan. Je hebt geen indicatie of verwijzing nodig. En het kost geen geld om deel te nemen. Het enige dat je nodig hebt is motivatie, de wens om iets te veranderen in je leven. Soms kiezen mensen voor het programma uit financiële beweegredenen. Maar er zijn ook mensen voor wie gezondheid of juist het sociale aspect een belangrijke drijfveer is om mee te doen. In de praktijk horen mensen vaak van ons programma via intermediairs van bijvoorbeeld de afdelingen Sociale Zaken, WMO & Participatie van de gemeente Maastricht, bewindvoerders of de Woningcorporatie. Mensen kunnen zich natuurlijk ook zelf aanmelden bij Centrum IndeRoodenLeeuw en het Kenniscentrum Empowerment Maastricht, met deze organisaties werkt LIFT nauw samen. De leeftijd van onze deelnemers varieert van begin 20 tot 75 en ook dat maakt het zo leuk!”

Verrijkende ervaring

Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht naar de impact van het Liftjeleven programma is gebleken dat deelname aan het programma een verrijkende ervaring is. Ex-deelnemers kunnen beter met geld omgaan, zijn meer tevreden over het leven en zichzelf, en gezonder, milieuvriendelijker en ze kunnen socialer leven. Deelnemers gaven aan vooral de begeleiding te waarderen, evenals het samenwerken in de groep, de steun van de andere deelnemers en het actief aan de slag gaan met persoonlijke opdrachten.

wat doet Liftjeleven programma

Marianne: “Het is geweldig dat nu door onderzoek is aangetoond dat mensen sterker, positiever, geldbewuster en socialer worden. Ze kunnen het leven beter aan. En er komen ook vriendschappen voort uit de groepen. Je maakt toch op een andere manier contact met elkaar, je bent veel opener. Er zijn groepen die na afloop van het programma nog regelmatig bij elkaar komen.”

Moestuintjes en gelukspotjes

“Sommige deelnemers zijn zelf ook verbaasd over wat er na afloop van het programma veranderd is. Dat ze bijvoorbeeld een moestuintje hebben aangelegd op hun balkon. Omdat ze zich bewust geworden zijn van het belang van gezond eten en daar nu ook veel plezier aan beleven. Of een deelneemster die, geïnspireerd op een opdracht uit het programma, een geluksdagboekje is gaan bijhouden met de mooie momenten van die dag, wat ze op oudejaarsavond zou gaan teruglezen. Dat zijn echt hele mooie veranderingen!”

MEER INFORMATIE