HET KINDPAKKET: VOOR KINDEREN DIE OPGROEIEN IN ARMOEDE

In gesprek met Lea Kessels
In gesprek met Lea KesselsBeleidsadviseur Gemeente Maastricht

Speciaal voor kinderen die opgroeien in armoede heeft de gemeente Maastricht alle regelingen en fondsen die er voor deze groep zijn, gebundeld in wat men noemt ‘het Kindpakket’. Wat dit Kindpakket precies inhoudt en hoe het in z’n werk gaat, lees je in dit interview met Lea Kessels van de gemeente Maastricht.

De Kinderombudsman

“De naam Kindpakket hebben we niet zelf bedacht”, opent Lea haar verhaal. “Die term komt van de Kinderombudsman. Hij vond dat alle gemeentes een bepaald aanbod zouden moeten hebben voor kinderen die opgroeien in armoede. Hij heeft daarbij ook een heel aantal zaken concreet benoemd, die volgens hem onderdeel zouden moeten zijn van dit aanbod. Als gemeente Maastricht hebben we bekeken of wij die zaken al in ons aanbod hadden. Het grootste deel wel, maar alle regelingen en fondsen waar kinderen in armoede recht op hebben, waren nog heel erg versnipperd. Dat hebben we nu dus veranderd…”

Het Kindpakket

“Vorig jaar hebben alle gemeenten extra geld gekregen voor de aanpak van kinderen in armoede. Wij hebben ervoor gekozen om met dit geld het bestaande aanbod uit te breiden, alle aanbod te bundelen en dit een naam te geven: Het Kindpakket. Zodat deze regelingen makkelijker te vinden zijn voor ouders en professionals.”

 Uitbreiden en bundelen

“Met het uitbreiden van het aanbod hebben we vooral gekeken naar wat er al was en dat versterkt. De Fietsbank Maastricht bijvoorbeeld; zij hadden al fietsen, brillen en schoenen in hun aanbod. En dat liep goed. Ook konden ouders in onze gemeente gebruik maken van de kledingbank in Midden-Limburg, voor tweedehands kleren. Omdat Midden-Limburg best een eind weg is en omdat het voor kinderen toch ook belangrijk is om nieuwe kleding te kunnen dragen, hebben we het aanbod van de Fietsbank Maastricht uitgebreid met een kinderkledingpakket met nieuwe kleding. Ook hebben we de Fietsbank de mogelijkheid gegeven om nieuwe kinderfietsen en laptops aan te schaffen, die ze dan in bruikleen kunnen geven aan de scholieren.

Waaruit bestaat het Kindpakket?

Voor een overzicht van alle regelingen en fondsen die er in onze stad zijn voor kinderen in armoede, ga je naar www.gemeentemaastricht.nl/kindpakket. Daar kun je dan verder klikken voor meer informatie over de verschillende regelingen en fondsen. Hieronder vast een korte opsomming:

  • Stichting Leergeld: voor een tegemoetkoming bij binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zoals schoolspullen, een fiets of deelname aan de scouting of het schoolkamp.
  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg: voor vergoeding van bijvoorbeeld danslessen, sportlessen, muziekles, toneelles of tekenles. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg vergoedt lessen en de aanschaf van de nodige attributen, instrumenten en kleding.
  • Stichting Jarige Job: voor het mogelijk maken van een verjaardagsfeest .
  • Fietsbank Maastricht: voor fietsen, nieuwe schoenen en brillen. Het aanbod van de Fietsbank is sinds kort uitgebreid met kinderkleding en notebooks en/of computers voor kinderen.
  • Nationaal Fonds Kinderhulp: dit fonds helpt bijvoorbeeld met de contributie voor een sportclub, een fiets, een opleiding of een dagje uit voor kinderen in armoede die voor steun nergens anders terecht kunnen.
  • Bijdrage voor sociale en culturele activiteiten vanuit de gemeente.
  • Tegemoetkoming schoolkosten vanuit de gemeente.

Compacte stad

“Eén van de adviezen van de Kinderombudsman die wij hier in Maastricht niet hebben opgevolgd, is het regelen van Openbaar Vervoer voor kinderen in armoede. Dat is een hele bewuste keuze geweest. Omdat we het ook heel belangrijk vinden dat kinderen actief zijn en bewegen. Maastricht is een compacte stad; de afstanden zijn goed per fiets te overbruggen. Maar daarom hebben we dus wel het aanbod van kinderfietsen bij de Fietsenbank uitgebreid.”

Hoe het werkt!

“Via www.gemeentemaastricht.nl/kindpakket kun je een aanvraag doen voor een of meerdere onderdelen van het Kindpakket. Helaas is het nu nog zo geregeld dat er verschillende aanvraagprocedures bestaan voor de verschillende onderdelen. Dat heeft met de organisatie van de verschillende fondsen te maken. We realiseren ons dat dit niet bepaald klantvriendelijk is en zijn aan het onderzoeken hoe we deze fondsen nog beter kunnen laten samenwerken.”

Toets

“Omdat deze regelingen natuurlijk speciaal bedoeld zijn voor kinderen die opgroeien in armoede, moet op een bepaald moment ook getoetst worden of dit ook daadwerkelijk het geval is. Op het moment dat de ouder(s) een uitkering hebben, kan de consulent van Sociale Zaken deze inkomenstoets doen. Bovendien heeft ook stichting Leergeld de mogelijkheid om een inkomenstoets te doen. Mensen moeten echter dan zelf, met de brief van bijvoorbeeld stichting Leergeld, naar de Fietsbank. Daar wordt dan een afspraak gemaakt over wanneer er bijvoorbeeld een fiets beschikbaar is.

Toekomstplannen

“Niet iedereen die in armoede leeft, ervaart dat zo. Sommige gezinnen in armoede redden zich prima zo. Zij hebben een goed netwerk en krijgen spullen van familie en vrienden. Voor anderen is dat niet het geval, en in die gevallen hebben we een aanbod. Juist om die gezinnen te bereiken die niet bekend zijn bij de gemeente omdat ze werk hebben, maar wel in armoede leven, gaan we de scholen komend jaar ook meer betrekken in de aanpak van armoede. Op een school zijn we momenteel al bezig met een buddyproject en we gaan ook nog op andere scholen starten. Daarover vertel ik een andere keer graag meer!”

Woon je in het Heuvelland?

Ook de gemeenten in het Heuvelland bieden allerlei regelingen voor kinderen aan. Dat doen zij net als Maastricht in de vorm van een Kindpakket, of zij ondersteunen deze doelgroep op een andere manier. Op de eigen gemeentelijke websites is hierover informatie te vinden. Op de landelijke website www.samenvoorallekinderen.nl kun je zien welke vormen van ondersteuning er zijn voor kinderen en hoe het werkt met aanvragen.

MEER INFORMATIE