HET BUDDYPROJECT: GELIJKE KANSEN VOOR ALLE KINDEREN OP EEN GEZONDE EN POSITIEVE TOEKOMST!

Op bezoek bij Basisschool de Letterdoes In Maastricht
Op bezoek bij Basisschool de Letterdoes In Maastrichtom het Buddyproject van Stichting Lyvia van dichtbij mee te maken

Na een succesvolle pilot vorig schooljaar is dit jaar opnieuw een aantal leerlingen uit groep 7 en 8 van Basisschool de Letterdoes gestart met het Buddyproject van Stichting Lyvia. Wij gingen op een woensdagmiddag op bezoek om te horen over dit bijzondere project en het ook van dichtbij mee te maken! In dit artikel lees je het verslag!

Het Buddyproject

“In dit Buddyproject bij de Letterdoes hebben we 12 leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen koppelen aan 12 van onze student-buddy’s. Elke woensdagmiddag, een heel schooljaar lang, komt deze groep van leerlingen en buddy’s twee uurtjes samen. Het eerste uur is gereserveerd voor 1-op-1 huiswerkbegeleiding en in het tweede uur is er ruimte voor de diverse activiteiten uit het programma. Allemaal gericht op het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen op een gezonde en positieve toekomst. Want dat is waar het Buddyproject voor in het leven geroepen is…”, vertelt Astrid Ticheler van Stichting Lyvia.

Zet ons in onze kracht!

“In 2017 hebben we in een grootschalig onderzoek op middelbare scholen aan zo’n 5000 scholieren gevraagd wat er volgens hen nodig is om die gelijke kansen voor alle kinderen te creëren. Wat daaruit naar voren kwam, is dat jongeren graag zelf in hun kracht gezet wilden worden. Door bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, ondersteuning bij het kiezen van een vervolgstudie en het bieden van handvaten voor een gezonde levensstijl. Maar ook ‘maak ons bewust van de gevaren van loverboys, het gebruik van social media en alcohol en drugs.’ En wie kan dat nu beter dan een generatiegenoot? Vandaar de keuze om te gaan werken met student-buddy’s.”

Het programma

“Naast de huiswerkbegeleiding hebben we een inhoudelijk programma samengesteld dat aansluit op deze hulpvragen van de jongeren. Op dit moment is de groep bijvoorbeeld bezig met het project ‘Gezond Leven’. De studenten nemen het werkboek dat we hiervoor ontwikkeld hebben 1-op-1 door met hun leerling. Daarbij wordt er op een hele leuke en praktijkgerichte manier stilgestaan bij zaken als ‘hoe ga je om met suiker en vetten en het belang van bewegen.”

wat doet buddyproject

“Later dit schooljaar gaan we in het kader van meedoen in de participatiemaatschappij op bezoek bij een verzorgingshuis in de buurt. Om de leerlingen kennis te laten maken met een andere generatie en hen te laten zien en voelen dat dit ook een mooie doelgroep of sector kan zijn waarin zij in de toekomst zouden kunnen werken. De leerlingen gaan dan spelletjes doen met eenzame ouderen. De week erna gaan we samen kaarten maken om de ouderen te bedanken voor de fijne tijd. En ook met kerst wordt er een kaartje gestuurd. Allemaal om de leerlingen bewust te maken van de participatiemaatschappij, waar iedereen een steentje in kan bijdragen, hoe jong je ook bent!”

En er is meer…

“Ook gaan de buddy’s met hun leerlingen mee naar verschillende onderwijsinstituten, om zich te oriënteren op de verschillende mogelijkheden. En we nodigen regelmatig gastsprekers van allerlei organisaties uit om een stukje voorlichting te komen geven, zoals bijvoorbeeld de Kredietbank. Of we gaan met z’n allen een kijkje nemen bij de Voedselbank. Of je het nu zelf ooit nodig hebt of niet, dat maakt eigenlijk niet uit. Wordt wereldwijs! Dat is waar het om gaat… En natuurlijk is er ook voldoende ruimte voor ontspanning en plezier ingebouwd in ons programma. Zo organiseren we ook spellenmiddagen en sportactiviteiten. Sommige kinderen hebben van thuis uit immers niet de mogelijkheid om te sporten. Maar feitelijk is het voor alle kinderen goed; er komen zoveel belangrijke aspecten bij kijken. Beweging, ontspanning, sociale vaardigheden… De buddy’s staan bewust stil met de kinderen bij wat er in de groep gebeurd tijdens een contactsport. Wie pakt welke rol en hoe ga je daarmee om? Kun je tegen je verlies? Dat soort dingen…”

Succes!

“Vorig jaar hebben we met subsidie van de gemeente Maastricht een pilot gedraaid waarbij we zes leerlingen gedurende zes maanden intensief hebben kunnen begeleiden. Uit de evaluaties onder leerlingen, leerkrachten, ouders en studenten kwamen veel enthousiaste reacties en ook meetbare resultaten naar voren. Zo gingen de CITO-scores van de leerlingen die vorig jaar deel hebben genomen omhoog en de leerkrachten gaven ook aan dat ze meer gemotiveerde en enthousiaste kinderen in de klas hadden. Ouders waren blij met de huiswerkbegeleiding. En ook voor studenten bleek het erg leerzaam. We zijn dan ook erg blij dat we – met subsidie van het Elisabeth Strouven Fonds – het programma dit schooljaar opnieuw kunnen aanbieden, aan een grotere groep kinderen!”, aldus Wim Ringens van Stichting Lyvia.

Zelf kiezen

“We vinden het belangrijk dat kinderen zélf gemotiveerd zijn om deel te nemen aan dit project. Daarom hebben we de keuze voor wie wel en niet zou moeten deelnemen aan dit programma niet neergelegd bij de leerkracht of de ouders, maar bij de leerlingen zelf. Dit hebben we gedaan door de leerlingen uit groep 7 en 8 op een hele speelse manier te laten kennismaken met ons aanbod. We hebben een quiz ontwikkeld, met allerlei ‘weetjes-vragen’. Vervolgens konden de leerlingen de antwoorden samen met de studenten gaan opzoeken. Na afloop hebben we verteld: ‘dit is wat we doen; samen spelletjes doen, dingen opzoeken en uitzoeken. Wie zou het leuk vinden om dit elke woensdagmiddag te doen? Deze leerlingen kregen een formulier mee voor hun ouders, met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Dat heeft heel goed uitgepakt! En je voorkomt dat er een stigma op het programma komt, dat het specifiek bedoeld zou zijn voor een bepaalde (kansarme) groep leerlingen.”

student buddy antoinet

MEER INFORMATIE