HET BUDDYPROJECT: VOOR KINDEREN IN MEERSSEN DIE OPGROEIEN IN EEN GEZIN MET WEINIG FINANCIËLE MIDDELEN

buddyproject kinderen opgroeien armoede

Speciaal voor kinderen en jongeren (0-18 jaar) die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen gaat in Meerssen binnenkort het Buddyproject van start. In dit artikel lees je wat dit project van de gemeente Meerssen en Stichting Lyvia precies inhoudt, waar je aan moet voldoen om je te kunnen aanmelden en hoe je dit kunt doen!

Het Buddyproject; wat vooraf ging…

Uit een enquête die in 2017 werd uitgevoerd onder 1300 leerlingen van het Stella Maris College bleek dat meer dan een kwart van de jongeren die de enquête invulden, thuis stress ervaart over de financiële situatie. Als je als kind opgroeit in een ‘arm’ gezin, bestaat het risico verwikkeld te raken in een vicieuze cirkel waar je zonder hulp en begeleiding moeilijk uitkomt. Vandaar dat de gemeente Meerssen ervoor kiest voor deze kinderen een buddy van Stichting Lyvia beschikbaar te stellen.

Het Buddyproject

Het idee van het Buddyproject is dat een (student)buddy van Stichting Lyvia wordt gekoppeld aan een kwetsbaar kind, dat opgroeit in armoede. Elke week is de buddy voor 2 uur beschikbaar om het kind te begeleiden en ondersteunen op de volgende gebieden:

 • Huiswerkbegeleiding
  De buddy kan het kind ondersteunen bij schoolwerk, zoals bijvoorbeeld het maken van huiswerk, het leren voor proefwerken of het helpen bij het maken van voordrachten. Daarbij kan de buddy ook helpen met het structureren of plannen van het schoolwerk, zodat het kind in een goed schoolritme blijft en niet achter gaat lopen met het schoolwerk. Deze begeleiding kan plaatsvinden thuis of op school.
 • Gezond eten en bewegen
  In de enquête onder 1300 leerlingen van het Stella Maris College gaven leerlingen aan het belangrijk te vinden om dagelijks gezond te kunnen eten en te kunnen bewegen. Zij zien het als een taak van de gemeente/overheid om kinderen in armoede hierin te ondersteunen. Daarom zal de buddy van Stichting Lyvia met het kind stilstaan bij het belang van gezond eten en bewegen. Waarbij ook aandacht is voor het feit dat ongezond eten niet goedkoper hoeft te zijn dan gezond eten.
 • Sociaal netwerk
  Daarnaast zal de buddy ook aandacht schenken aan het begeleiden van buitenschoolse activiteiten, zoals groepssport en groepsactiviteiten. Het samen spelen/op een fijne manier contact hebben met leeftijdsgenoten en respect hebben voor elkaar staat daarbij centraal. Wat betreft de financiering hiervan zal de buddy samen met betrokkenen bekijken wat hierin de mogelijkheden zijn vanuit de reeds bestaande ondersteuningsvormen in de Gemeente Meerssen.
 • Gezinsactiviteiten
  Vaak hebben gezinnen onder de armoedegrens geen geld om betaalde (gezamenlijke) activiteiten met het gezin te ondernemen. Terwijl jongeren aangeven hier wel behoefte aan te hebben. Daarom zal de buddy, op kosten van de gemeente, één keer per jaar een uitstapje voor het betreffende gezin organiseren. Ook wordt aan de buddy gevraagd om voor de verjaardag van het kind een feestje te organiseren. Naast deze jaarlijkse activiteiten zal de Buddy ook bij het organiseren van andere activiteiten samen op zoek gaan naar kortingen.
 • Luisterend oor
  De buddy kan natuurlijk ook een luisterend oor bieden aan het kind. Stressvolle factoren waar het kind mee te maken heeft, kan het kind met zijn/haar buddy bespreken. Daar waar nodig zal de buddy stappen ondernemen om moeilijke situaties of problemen op te lossen.

Meer weten en aanmelden?

Om je kind te kunnen aanmelden voor het Buddyproject, moet je aan de volgende criteria voldoen:

 • Het kind is tussen 0 en 18 jaar en woonachtig in Meerssen;
 • Er is behoefte aan een buddy;
 • Er wordt geen geïndiceerde zorg verleend aan het betreffende kind;
 • Aangezien de buddy geen hulpverlener is, is het Buddyproject helaas niet toegankelijk voor kinderen met psychiatrische problematiek of gedragsproblematiek;
 • Het kind groeit op in een gezin met weinig financiële middelen.

Voor meer informatie of aanmelden, kun je terecht bij: Danielle Mensink van het Sociaal Team: danielle.mensink@meerssen.nl

Over Stichting Lyvia

Stichting Lyvia biedt praktische hulp, gezelschap en ondersteuning aan mensen van jong tot oud, met en zonder beperking in Zuid-Limburg. Veelal werkt Stichting Lyvia met hbo-studenten. Er wordt veel aandacht besteed aan het zoeken en screenen van studenten die bij de hulpvragers passen. Per situatie wordt bekeken hoe de ondersteuning in praktijk ingevuld zal worden, zodat deze zo optimaal mogelijk aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de hulpvrager. Sinds 2017 richt Stichting Lyvia zich ook op kwetsbare kinderen die in armoede leven. Zodat zij optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen en ontplooien. Alle buddy’s van het Buddyproject hebben een speciaal coachingsprogramma gevolgd en worden door Stichting Lyvia begeleid in hun rol als buddy.

MEER INFORMATIE