HET BELANG VAN STRUCTUUR VOOR KINDEREN. OOK (OF JUIST!) IN DE VAKANTIE.

belang structuur kinderen

Zomervakantie: heerlijk! Tijd om bij te komen van alle drukte van het afgelopen jaar, leuke dingen te doen en te genieten! Toch kan de vakantietijd soms ook onrust geven. Je kinderen zijn misschien moe van alle drukte voor de vakantie met toetsen, presentaties, musicals en schoolfeesten. En ook voor jou als ouder zijn die laatste weken voor de vakantie vaak behoorlijk hectisch. Lees ook onze tippagina: ‘5 tips voor een ontspannen vakantie‘. Vaak moeten kinderen in het begin van de vakantie wennen aan het nieuwe ritme. In de vakantieperiode valt immers de ‘normale’ dagstructuur met school en clubjes weg. Kinderen kunnen daarop reageren in hun gedrag. Hoe komt dat eigenlijk? Wat maakt dat structuur zo belangrijk is voor kinderen? Je leest het in dit artikel!

Wat is structuur?

Je hoort en leest het vaak: ‘kinderen hebben structuur nodig’. Maar wat is dat eigenlijk ‘structuur’? Je zou structuur kunnen omschrijven als een steeds weer terugkerend ritme gedurende de dag en week. Een vaste volgorde van dingen, die zich in een bepaald ritme herhaalt. En dit terugkerend ritme gedurende de dag of week, maakt het leven voor kinderen voorspelbaar. Door de herhaling weet je kind wat er gaat komen. Je kind heeft op een bepaalde manier overzicht (afhankelijk van de leeftijd natuurlijk). Het weet wat er van hem/haar wordt verwacht. Dit geeft zelfvertrouwen en rust. En het geeft kinderen ook de ruimte om zich te kunnen ontwikkelen. Want, als alle dagelijkse handelingen vertrouwd zijn, kan het kind zijn energie richten op groei en ontwikkeling.

Neem een willekeurige schooldag. Waarschijnlijk staan jullie op een bepaalde tijd op, is er een vaste volgorde voor wat betreft persoonlijke verzorging en ontbijten. Ook op school zit er een vast ritme in de dagen met een duidelijk lesrooster en op vaste momenten pauze. Na schooltijd zijn er bepaalde dagen waarop je kind kan afspreken met leeftijdgenoten en dagen waarop het naar een vereniging gaat. Op deze manier heeft elke dag als het ware een doel. De meeste kinderen vinden een dergelijke dagstructuur fijn.

Wat als de structuur wegvalt?

Veel ouders zullen het herkennen: de kinderen verheugen zich enorm op de vakantie. Na al die drukte eindelijk een aantal weken van niets moeten en alle tijd om te doen waar je zin in hebt. Maar al heel snel blijkt dat behoorlijk tegen te vallen. Wanneer kinderen, na weken/maanden in een vaste structuur geleefd te hebben, opeens ‘vrij’ zijn en geen duidelijk doel meer hebben voor hun dagen, zien we vaak dat ze zich gaan vervelen. Het ene kind reageert dan met ruzie zoeken, het andere met passief op de bank hangen. Met het risico dat ze steeds luier worden en uiteindelijk nergens meer zin in hebben. Welke activiteit je je kind ook aandraagt als ouder, niets is meer goed. En zelf sta je er waarschijnlijk ook niet op te wachten om je kind elke dag te vermaken. Structuur kan dan het sleutelwoord zijn!

Biedt je kinderen een kader!

Natuurlijk is het niet de bedoeling je kinderen in de vakantie in net zo’n strak tijdsschema te duwen als tijdens de schooldagen. Wist je dat ‘vervelen’ tot op zekere hoogte ook goed is voor de ontwikkeling van je kind? Je leest er meer over in dit artikel. Maar het kan wel helpen om je kind bepaalde kaders te bieden. Denk aan een grove dagstructuur met vaste tijden voor het eten, duidelijke afspraken over schermtijd en een taakverdeling voor de huishoudelijke taakjes. Met dit laatste kun je al een belangrijke bron van ruzies tussen broers en zussen uit de wereld helpen! Ook kun je per week bekijken op welke momenten jullie een gezinsactiviteit ondernemen. Daarmee geef je je kind toch wat houvast voor wat het kan verwachten en ook wat er van hem/haar verwacht wordt. In onze tippagina 6 tips om de zomervakantie met je basisschoolkind gezellig te houden! lees je meer over hoe je de vakantie gezellig kan houden door structuur in te bouwen!

Bronnen:

Chat met CJG043!We hopen dat dit artikel je geholpen heeft. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE