HANDIG INSTRUMENT VOOR GESPREKKEN MET OUDERS OVER GELDZAKEN OF -ZORGEN

online overzicht regelingen voorzieningen gesprek geldzorgen

De gemeente Maastricht stelt jaarlijks een overzicht samen van Maastrichtse en landelijke regelingen en voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen: de Inkomens-, OP+Plus- en Schuldenkaart. Dit is een handig overzicht van alle landelijke en lokale regelingen en voorzieningen die er zijn voor mensen met een laag inkomen. Dit kun je als instrument inzetten als geldzaken of -zorgen ter sprake komen in de gesprekken met ouders. Lees er hier meer over.

Kinderen doen mee op school en in de samenleving

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft de verschillende regelingen om de inkomenssituatie van ouders met een laag inkomen te verbeteren in een overzicht geplaatst. Deze regelingen zorgen er onder andere voor dat kinderen van 4 tot en met 18 jaar mee kunnen doen op school. Denk bijvoorbeeld aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. En dat kinderen kunnen meedoen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het lidmaatschap van een sportvereniging of muzieklessen of tekenles. De gemeenten in Maastricht en Heuvelland werken hiervoor samen met o.a. het Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur en Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland.

>> Sommige gemeenten bundelen de regelingen voor kinderen in een kindpakket. Lees meer hierover in het interview Het Kindpakket: voor kinderen die opgroeien in armoede.

Verandering van situatie

Ouders kunnen in een andere situatie terecht komen waardoor geldzaken een belangrijk issue worden, denk aan een scheiding, ontslag of werkloosheid. Voor deze situaties zijn er landelijke en ook diverse lokale regelingen. Ook deze zijn opgenomen in het overzicht.

Toegankelijker

De bruikbaarheid voor inwoners en vrijwilligers heeft de aandacht gekregen. Het overzicht is nu toegankelijker gemaakt. De leesbaarheid is vergroot en qua uiterlijk en vormgeving zijn de diverse kaarten opgefrist. Elke kaart staat in het teken van een thema. Op de Inkomenskaart vind je onderwerpen als inkomen, (noodzakelijke) uitgaven en werk. Op de OP+Pluskaart lees je onder andere over kinderen, eten, drinken en kleding. De Schuldenkaart bevat tips voor als een ouder meer overzicht over de geldzaken of administratie wilt, of als deze moeite heeft met het betalen van de rekeningen.

Gebruik

De kaarten kunnen online en offline als concreet en tastbaar instrument worden ingezet tijdens de gesprekken die je hebt met ouders over geldzaken of geldzorgen. Om hen zo meer inzicht te kunnen geven in de mogelijkheden die er zijn. Zodat meer mensen in onze stad kunnen meedoen aan dingen die leuk en belangrijk zijn voor hen, ook als daar te weinig geld voor is.  Klik op onderstaande afbeelding voor het overzicht.

inkomenskaart oppluskaart schuldenkaart Maastricht Heuvelland

MEER INFORMATIE