PLEZIER OP SCHOOL: VOOR AANKOMENDE BRUGKLASSERS

In gesprek met Mark Meijer
In gesprek met Mark MeijerPreventiemedewerker Mondriaan

Voor kinderen die het op de basisschool lastig hebben gehad in het contact met leeftijdsgenoten, kan de overgang naar het voortgezet onderwijs extra spannend zijn. De 2-daagse training ‘Plezier op School’ is er speciaal voor deze kinderen. De ervaringen zijn zeer positief te noemen. Mark Meijer, preventiemedewerker van Mondriaan vertelt er meer over in dit interview!

Als sociaal contact niet vanzelf gaat…

“Vaak denken (en hopen!) ouders en kinderen die het lastig hebben in het contact met leeftijdsgenootjes dat het – wanneer ze een nieuwe start kunnen maken op een andere school –  ‘vanzelf’ wel beter zal gaan. Dit blijkt in de praktijk meestal toch niet zo te werken. Het kind is immers gevormd door de negatieve ervaringen die het al heeft opgedaan in het contact met leeftijdsgenoten. De kans is daardoor groot dat het kind in een nieuwe omgeving hetzelfde ‘sociaal onhandige’ gedrag laat zien. Waardoor de sociale contacten ook in een nieuwe omgeving moeizaam zullen verlopen.”

Plezier op School kan het verschil maken

“De training Plezier op School kan voor deze kinderen het verschil maken. In de training leren we de kinderen namelijk niet alleen allerlei nieuwe vaardigheden, we gaan ook aan de slag met hun gedachtepatronen. Als je in een nieuwe situatie komt, wat denk je dan? En wat voel je daarbij? Vaak komen deze gedachten namelijk voort uit ervaringen die je in het verleden hebt opgedaan. Bijvoorbeeld als je voor het eerst het nieuwe schoolplein oploopt en alleen maar kan denken ‘als ze me maar niet weer gaan uitlachen’. Dat noemen we ‘niet-helpende gedachten’. In de training proberen we die om te buigen naar ‘helpende gedachten’. Daarmee kunnen de deelnemers nieuwe vaardigheden makkelijker toepassen.” 

De kracht van Plezier op School

“Ik denk dat de grootste kracht van Plezier op School ligt in het moment waarop we het aanbieden. Namelijk vlak voor de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Dit moment biedt deze kinderen, namelijk écht een nieuwe kans. Op het voortgezet onderwijs kun je opnieuw beginnen, met ‘nieuw’ gedrag, zonder dat iemand dat in de gaten heeft. En dat nieuwe gedrag leren ze dus tijdens de training Plezier op School!”

Zelf kiezen

“Wat ik ook sterk vind aan de opzet van de training, is dat het tempo hoog ligt. We staan niet heel lang stil bij dingen en kunnen de groep daardoor in twee dagen vrij veel aanbieden. De activiteiten die we doen, duren allemaal maximaal een half uur. Er is dus veel afwisseling tussen theorie, oefeningen doen en ervaringen delen. Na afloop hebben de deelnemers als het ware hun ‘rugzakje’ gevuld met allerlei dingen die ze zouden kunnen toepassen. Elk kind kind kan zelf kiezen wat bij hem/haar past en wat het dus wil gaan gebruiken om het goed te laten gaan.”

Het programma

“Zoals gezegd is het een training van 2 dagen, in de laatste week van de zomervakantie. In principe vindt de training plaats op een locatie van een middelbare school. Er zit een goede opbouw in het programma. We beginnen met de basale vaardigheden; stevig staan, duidelijk praten, de ander aankijken. Ook besteden we aandacht aan ‘hoe kun je goed ontspannen?’. Dit doen we onder andere via ademhalingsoefeningen, die kinderen later haast onzichtbaar kunnen toepassen in de klas. Maar ook de communicatieve vaardigheden komen aan bod. Hoe begin je een gesprek, hoe hou je het op gang en hoe sluit je het ook weer goed af? Daarna gaan we aan de slag met de gedachtepatronen, waar ik het net al over had. We leren kinderen om hun ‘niet-helpende gedachten’ om te buigen naar ‘helpende gedachten’. Daarbij werken we ook met rollenspellen. Kinderen oefenen met de ‘moeilijke’ situaties die ze zelf hebben ingebracht. Zij zijn de regisseur. We spelen alles zo ‘waarheidsgetrouw’ na. Alleen kan het kind nu met zijn nieuwe vaardigheden een andere afloop kiezen! Pas op de laatste dag gaan we in op het thema pesten.”

Positieve ervaringen

“De praktijkervaringen die we hebben met Plezier op School zijn heel goed. De deelnemers zijn erg tevreden, zo blijkt uit de evaluaties. Maar ook als we de groep rond de herfstvakantie nog eens terug zien, horen we dat veel kinderen aangeven dat ze het door de training veel makkelijker hebben gevonden om nieuwe vriendjes te maken. Het merendeel van de kinderen die op de basisschool gepest werden, geeft aan dat het pesten op de middelbare school in die eerste 6 weken nog niet opnieuw begonnen is. Toch is het ook zo dat wij als trainers van elke 10 deelnemers, wel één deelnemer kunnen aanwijzen waarvan we denken dat Plezier op School niet voldoende effect heeft gehad. Dan kijken we naar wat er verder nodig is. Bijvoorbeeld toeleiding naar zorg.

Voor wie is de training bedoeld?

“De training Plezier op School is zeker niet alleen voor kinderen die op de basisschool gepest werden. Ook kinderen die zelf pesten kunnen deelnemen. Of kinderen die gewoon wat ‘onhandig’ zijn of contact vermijden. Hoewel kinderen met ADHD of autisme natuurlijk ook vaak problemen ervaren op dit gebied, is de training primair bedoeld voor kinderen zonder diagnose. Het is immers een preventief aanbod! Wat voor ons ook een voorwaarde voor deelname is, is dat het kind zelf ook gemotiveerd is om deze training te volgen.”

Interesse?

Wil je meer weten over het aanbod Plezier op School? Stuur dan een mail naar: preventie.kj@mondriaan.eu.

MEER INFORMATIE