KIES-COACHING: VOOR KINDEREN IN EEN SCHEIDINGSSITUATIE

In gesprek met Marjolijn Bruinsma (foto) en Sandra Vinken
In gesprek met Marjolijn Bruinsma (foto) en Sandra VinkenKIES-coaches Trajekt

KIES-coaching biedt kinderen begeleiding en ondersteuning bij problemen die rond een (echt)scheiding kunnen spelen. KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties. KIES-coaching bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur. Maar wat houdt die coaching eigenlijk in? En wat hebben kinderen er precies aan? Marjolijn Bruinsma en Sandra Vinken, KIES-coaches van Trajekt, geven uitleg.

De KIES-coaching wordt kosteloos aangeboden door de Maastricht-Heuvelland gemeenten. Meld je kind hier aan voor de KIES-coaching en neem ook eens een kijkje op onze aanmeldpagina voor de andere cursussen die door de Maastricht-Heuvelland gemeenten worden aangeboden.

Voor wie is KIES-coaching bedoeld?

“De coaching is bedoeld voor kinderen van 7 t/m 12 jaar die te maken hebben of hebben gehad met een echtscheiding en hier nog last van hebben. Dat kan vlak na de scheiding zijn, maar soms krijgen kinderen hier veel later last van. Ook voor deze kinderen is KIES-coaching geschikt. Naast bijeenkomsten voor de kinderen, zijn er twee 2 ouderbijeenkomsten. Vooraf is een informatiebijeenkomst waar ouders handreikingen en schriftelijke informatie ontvangen. Na de KIES-coaching volgt een evaluatie met alle ouders samen. Hierbij wordt gesproken over het proces dat de kinderen tijdens KIES-coaching hebben doorlopen. Als de KIES-coach merkt dat er verdere begeleiding gewenst is en dit traject niet voldoende is, dan vindt er nog een nazorg-gesprek plaats met de ouders waarin dit besproken wordt.”

Wat is het doel van KIES-coaching, wat willen jullie tijdens de bijeenkomsten bereiken?

“KIES is bedoeld om ergere problemen rondom een scheiding bij kinderen te voorkomen. We willen hierbij opmerken dat wij de groep coachen. Wij bieden ondersteuning en begeleiden de kinderen in hun groepsproces van herkenning en erkenning. Het is een lotgenotengroep. Wij leren de kinderen om op eigen kracht problemen op te lossen of ermee te leren omgaan.

Voor ons is het heel belangrijk dat kinderen zich gesteund voelen. Ze merken tijdens de bijeenkomsten dat ze niet de enige zijn in zo’n situatie. Verder leren kinderen dat ze niet hoeven te kiezen tussen hun ouders en dat hun gevoelens nooit raar of gek zijn. Ook gaan zij begrijpen dat de scheiding niet hun schuld is.”

Wat doen jullie tijdens de KIES-coaching? Hoe ziet een bijeenkomst er uit?

“Kinderen mogen zichzelf zijn in de groep. Ze hoeven niet te praten en vertellen, het mag. Alleen luisteren of vragen stellen is ook goed, wat besproken wordt in de groep blijft in de groep.

De kinderen krijgen een werkmap, waarmee tijdens de coaching gewerkt wordt. Aan de hand van hun eigen verhaal, spel, drama, tekening en andere creatieve vormen gaan we met hen in gesprek. Ouders wordt trouwens gevraagd om niet zomaar in de werkmap te kijken, alleen wanneer het kind dat goed vindt. Het kind geeft zelf aan waar het aan toe is of waar het over wil praten. Dat is soms best moeilijk voor ouders, die zich natuurlijk zorgen maken over hun kind.”

Wat hoor je als coach van ouders terug over de effecten van KIES-coaching?

“Kinderen gaan meer over zichzelf en hun gevoelens praten, bijvoorbeeld tijdens de afwas of het naar bed brengen. Ze stellen vragen die ze voorheen niet stelden. Dat kan voor ouders even wennen zijn. Soms wordt (tijdelijk) opstandig gedrag gezien, het kind durft dan te laten zien dat hij het moeilijk heeft.

Soms geven ouders aan niks aan hun kind(eren) te merken. Dit heeft tijd nodig. Tijdens de coaching zetten we iets in gang. Wat wij eigenlijk doen is een zaadje planten bij een kind. Ouders krijgen tips over hoe dit verder te laten groeien.”

praten met kind over

Waarom ben jij KIES-coach geworden? Waar haal je voldoening uit? Wat vind je lastig?

“Bij Trajekt komen heel veel vragen over echtscheidingsproblemen binnen. We wilden onze expertise vergroten en een aanbod ontwikkelen waarbij we kinderen nog beter konden begeleiden en ondersteunen. We hebben allebei een training gevolgd om KIES-coach te kunnen worden. Het is fijn om te zien wanneer kinderen met hun verhaal en vragen durven te komen. Je begint bij het kind, het kind maakt stapjes en als een olievlek worden ouders door het kind hierin meegenomen.

Binnen KIES worden de fasen van de scheiding als een proces doorlopen. Hoe je situatie nu is en hoe het er in de toekomst uit zou kunnen zien. Het is heel mooi om te zien hoe dit proces op gang komt. Kinderen zijn ontwapenend. Moeilijk is de machteloosheid die je als coach wel eens voelt. Je ziet soms dat kinderen in de knel zitten. Kinderen kiezen niet voor deze situatie. Wij kunnen niet alles voor hen oplossen, hoe graag we dat ook zouden willen.”

Wat geven kinderen zelf aan gehad te hebben aan KIES? Wat levert het ze op?

“Kinderen durven wat meer open te zijn, hebben het gevoel er beter mee om te kunnen gaan. Ze hebben het gevoel er niet alleen voor te staan. Ze vinden het fijn van andere kinderen te leren en voelen zich begrepen. Vaak geven zij elkaar hele praktische tips. Kinderen geven altijd aan iets aan de coaching te hebben gehad.”

Welke tips geven de kinderen zelf aan hun ouders?

De volgende tips horen we vaak terug van kinderen:

 • Geen ruzie maken, praat eens rustig met elkaar en liever niet als ik erbij ben.
 • Ook al is er een nieuwe partner of nieuwe kinderen in het gezin, soms graag ook even alleen-tijd met papa of mama.
 • Maak tijd om met ons te praten!
 • We willen graag duidelijkheid, wanneer ga ik naar wie?
 • Houd jullie aan de afspraken en stel ons niet teleur!

Hebben jullie ook nog tips aan de kinderen en de ouders?

Jazeker!

Aan kinderen:

 • Probeer te zeggen wat je denkt en voelt, blijf er niet alleen mee lopen.
 • Praat met iemand die je vertrouwt: vriendjes, familie, de juf of meester.
 • Weet dat ouders je graag willen helpen: als je niks zegt kunnen ze je minder goed helpen.
 • Dat je ouders zijn gaan scheiden is niet jouw schuld, ze blijven voor altijd je ouders.
 • Kijk naar jezelf: Hoe ga je met je gevoelens om? Wat doe je als je boos bent?

Aan ouders:

 • Hou je als ouders aan de afspraken.
 • Leg uit waarom een afspraak niet kan doorgaan of wijzigt.
 • Laat zien dat jij het soms ook moeilijk hebt en dat het kind dit ook mag laten zien.
 • Maak je ex-partner niet ‘zwart’ in het bijzijn van het kind.
 • Leg je frustraties en verdriet niet bij het kind.
 • Laat kinderen geen ouderrol overnemen en leun niet teveel op je kind.
 • Maak het kind geen boodschapper tussen beide ouders.
 • Lees samen een boek over de scheiding en praat erover.
 • Informeer de leerkracht over de scheiding en meldt eventuele grote veranderingen.

Meer informatie en aanmelden

Op de website www.kiesvoorhetkind.nl kun je terecht voor meer informatie over de coaching. Op deze site staan ook de ervaringen van ouders beschreven.

Wil je je kind aanmelden voor een KIES-coaching bij jou in de buurt? Dat kan via deze aanmeldpagina!

MEER INFORMATIE