BABYGEBAREN LIMBURG VOOR EEN SPRANKELENDE INTERACTIE MET JE JONGE KIND

In gesprek met Lindy Mast
In gesprek met Lindy MastDocent Babygebaren Limburg

In gesprek met Lindy Mast, een van de vier oprichters van Babygebaren Limburg. Zoals ze zelf aangeven biedt Babygebaren Limburg een succesformule voor een sprankelende interactie en wederzijdse communicatie met je kind wanneer het fysiek nog niet in staat is om te praten. Wij stellen Lindy eens wat vragen  over het gebruik van babygebaren en kindergebaren.

Wat is babygebaren?

“Babygebaren is het ondersteunen van de gesproken taal door middel van gebaren. Babygebaren kan worden ingezet voor wederzijdse communicatie met een kind wanneer het fysiek nog niet in staat is om te praten.

Met gebaren geven we ouders en een kind de mogelijkheid aandacht voor elkaar te hebben en inzicht te krijgen in elkaars behoeften en belangstelling. De gebaren die gebruikt worden, zijn gebaren uit de Nederlandse gebarentaal.”

Voor wie is Babygebaren Limburg bedoeld?

“Wij geven babygebaren cursussen aan ouders met kinderen vanaf 6 maanden oud. Deze cursussen zijn 2 of 3 keer afhankelijk van de soort cursus en duren 1,5 tot 2 uur. Hiernaast bieden wij kindergebarenworkshops voor horende kinderen tussen 1,5 en 5 jaar oud samen met hun ouders. Het programma Kindergebaren Spelend Wijs is een mooie aanvulling op de voor- en vroegschoolse educatie programma’s (VVE) die gebruikt worden in de kinderopvang. Het programma ondersteunt en stimuleert ouders en verzorgers bij het uitdagen van het kind en het voorbereiden op de basisschool middels een verhaal, liedjes, bewegen en knutselen. De kindergebarenworkshops zijn 45 minuten eens per maand met losse thema’s of in een serie van 6 keer wekelijks.

Verder bieden we voor professionals uit kinderdagverblijven en gastouderbureaus implementatie cursussen en workshops voor het gebruik van gebaren.”

babygebaren sprankelende interactie kind

Wie zijn jullie?

“Babygebaren Limburg bestaat uit 4 enthousiaste dames die graag de succesformule voor een sprankelende interactie tussen ouder en kind willen verspreiden. Ieder van ons is buiten Babygebaren Limburg werkzaam in een sociaal-maatschappelijk gerichte baan, namelijk kraamverzorgende, tolk en docent Nederlandse Gebarentaal, ontwikkelingspsycholoog en gedragswetenschapper toegang jeugdzorg gemeenten/poh-ggz. Alle vier hebben wij de opleiding Babygebaren Specialist bij de oprichtster van Babygebaren Nederland gevolgd.

Waarom zou iemand een horend kind gebaren aanleren als het zich normaal ontwikkelt?

Deze vraag krijgen we heel vaak. Er zijn meerdere redenen te noemen voor het gebruik van gebaren:

  • Je baby in staat stellen eerder (vanaf 6-8 maanden) te communiceren.
  • Frustratie en woede uitbarstingen bij je kind beperken.
  • Ouder-kind band versterken en de manier van interactie intensiveren.

Meer voordelen zijn te vinden op onze site: www.cursus-gebarentaal.nl.

Vertraagt het gebruik van gebarentaal met baby’s niet de spraakontwikkeling?

“Nee, juist integendeel! Omdat baby’s al bezig zijn met taal door woorden in gebaren te maken en zo te communiceren, zullen ze zodra ze kunnen, eerder woorden naast de gebaren gaan gebruiken. Geleidelijk zullen ze de gebaren weglaten en alleen nog woorden gebruiken. Ook in een tweetalige omgeving is babygebaren een uitkomst! Het gebruik van babygebaren kun je zien als de neutrale taal tussen de twee talen.”

Wat horen jullie terug van ouders over het gebruik van gebaren?

“Ouders geven aan meer inzicht te hebben in wat er in hun kind omgaat waardoor ze hun kind beter begrijpen en beter kunnen reageren op wat het nodig heeft. Verder zien we vooral veel plezier terug in de filmpjes die ouders ons sturen!”

Waar kunnen ouders zich aanmelden?

“Op onze website www.babygebarenlimburg.nl en www.facebook.com/babygebarenlimburg staan onze geplande cursussen. Verder kan altijd contact met ons gezocht worden via info@babygebarenlimburg.nl voor een cursus/workshop op maat.”

PinkCloud meld je gratis aan

MEER INFORMATIE