GESLAAGDE KICK-OFF TRIPLE P MAASTRICHT – HEUVELLAND

GGD Zuid Limburg, Trajekt en gemeenten Maastricht-Heuvelland maken een doorstart met Triple P. Tijdens een geslaagde kick-off op 4 oktober jl. werd het ‘niveau 3 team’ voorgesteld en de nieuwe start gemaakt. De organisaties en gemeenten kiezen na een dip door de transitie jeugdzorg wederom voor Triple P als preventieve opvoedmethodiek voor ouders met kinderen van 0 tot en met 16 jaar. Het versterken van de eigen kracht van ouders waar dit pedagogisch Programma op inzet en de eenheid van taal tussen de betrokken organisaties, zijn met name de grote pluspunten van deze methodiek.

Wanneer Triple P?

Wat Triple P is, wanneer een gezin hiervoor in aanmerking komt en wat de regionale aanpak is, lees je hier.

MEER INFORMATIE