EEN RELATIE NA JE SCHEIDING; ALS JE KIND MOEITE HEEFT JE NIEUWE PARTNER TE ACCEPTEREN!

kind moeite nieuwe partner accepteren

Een scheiding brengt altijd een moeizame en pijnlijke periode met zich mee. Als deze achter de rug is en je wordt weer verliefd, kan dat écht voelen als een nieuw begin. Een frisse start! Je bent hoteldebotel verliefd op je nieuwe liefde en wil niets liever dan samen met hem of haar een nieuwe toekomst opbouwen. Misschien dromen jullie stiekem al van een groot en gezellig samengesteld gezin? Voor je kind kan de komst van een nieuwe partner best ingewikkeld zijn. Soms hebben kinderen ook wat langer de tijd nodig om de nieuwe partner van hun vader of moeder te accepteren. Dit artikel geeft inzicht in de factoren die mogelijk op de achtergrond meespelen in hoe je kind de komst van een nieuwe partner beleeft. Dit kan helpen om de reactie van je kind beter te begrijpen!

>> Lees ook het interview met scheidingsexperts Orjana Ploemen en Yvonne Hanssen van Stichting Yvoor over de valkuilen bij een nieuw samengesteld gezin!

Verlies

Door de echtscheiding is het voormalige gezinsleven en de dagelijkse omgang met beide ouders samen verloren gegaan. Dit is een verlieservaring voor je kind, die je niet moet onderschatten. Kinderen hebben tijd nodig om dit een plekje te geven. Hoewel ze in eerste instantie misschien niet zoveel last lijken te hebben en misschien zelfs wel enthousiast zijn over het nieuwe huis of hun nieuwe kamertje, kan het goed zijn dat er na verloop van tijd toch een soort terugval komt. Als ‘het leuke van het nieuwe’ er een beetje vanaf begint te gaan en je kind gaat beseffen dat dit ‘voor altijd’ is en dat het oude ‘nooit meer terugkomt’. Ook moet je kind ermee leren omgaan dat het voortaan steeds een van de beide ouders moet missen. Wanneer er vrij snel na de scheiding – als je kind nog volop in dit verwerkingsproces zit – een nieuwe partner geïntroduceerd wordt, kan dit emotioneel extra belastend zijn voor je kind.

>> Lees ook ons artikel ‘De impact van een scheiding op kinderen per leeftijdsfase

Angst om de aandacht te verliezen

Wat je vaak ziet, is dat kinderen na een scheiding in beide eenoudergezinnen meer aandacht krijgen van hun ouders dan voor de scheiding. Omdat ouders voorheen erg in beslag genomen werden door de relatieproblemen. Of omdat beide ouders de kinderen nu een aantal dagen moeten missen en dan meer gericht zijn op het kind op de dagen dat het wel bij hen verblijft. Hoe dan ook; kinderen genieten van deze exclusieve aandacht! Op het moment dat er een nieuwe partner in beeld komt, kan het kind bang zijn deze aandacht weer te verliezen.

Verliefdheid en jaloezie

Voor kinderen kan het ook best even wennen zijn dat de biologische ouder zich ‘anders’ gedraagt in aanwezigheid van de nieuwe partner. Misschien ben je net iets vrolijker of doe je wat meer je best om grappig uit de hoek te komen? Daarnaast kan het natuurlijk ook gek of verwarrend zijn voor je kind om jou hand in hand te zien lopen of te zien knuffelen en kusjes geven met iemand anders dan de andere ouder. Soms kan dit ook wat jaloerse gevoelens oproepen bij je kind, omdat het bang is dat jouw liefde voor je nieuwe partner ten koste gaat van je liefde voor je kind.

Rouw en negatief gedrag

Waar je ook rekening mee moet houden is dat door de komst van een nieuwe partner het verdriet en de rouw om de scheiding weer terug geactiveerd kan worden bij je kind. Doordat je nieuwe partner letterlijk en figuurlijk de plek inneemt waar vroeger de andere ouder stond. Aan tafel, in de auto, in bed…
Dat kan confronterend zijn en je kind doen beseffen dat de oude gezinssituatie echt blijvend voorbij is. Misschien had het eerder nog ergens hoop dat het nog goed zou kunnen komen tussen jou en je ex? Het ‘rouwproces’ dat dit bij kinderen oproept, kan zich uiten in negatief of ongewenst gedrag. Dit heeft ermee te maken dat kinderen het lastig vinden om woorden te geven aan wat ze voelen. Dit geldt zeker voor jongere kinderen. Vanuit de loyaliteit naar hun biologische ouder(s) zie je dat kinderen hun emoties vaak richten op de stiefouder.

 Veranderingen en vertrouwdheid

Kinderen die een scheiding hebben meegemaakt, hebben vaak met de nodige veranderingen moeten dealen; een verhuizing, eventueel andere school, andere buurt en vrienden, mogelijk minder financiële middelen. Verandering betekent ‘verlies van het vertrouwde’ en zeker voor jonge kinderen is het vertrouwde erg belangrijk. Want dat biedt houvast en geeft ze een veilig gevoel. De meeste kinderen houden dan ook niet zo van grote veranderingen. De komst van een nieuwe partner en op termijn misschien de keuze voor een nieuw samengesteld gezin, betekent opnieuw ‘veranderen’ en verlies van het vertrouwde. Het kan dus goed zijn dat dit weerstand oproept bij je kind.

Chat met CJG043!We hopen dat dit artikel je geholpen heeft. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE