EEN LOVERBOY, MEER DAN EEN FOUT VRIENDJE

In gesprek met Marlies Levels
In gesprek met Marlies LevelsStichting Helse Liefde en PIW

Het was pas nog in het nieuws. Op iedere middelbare school met zo’n 1000 leerlingen zijn naar schatting 2 tot 3 meisjes slachtoffer van loverboys. Veel meer dan gedacht en vaak heeft niemand dat door en kan zo’n loverboy ongestoord zijn gang gaan. Maar wat is een loverboy? En wat kun je als ouder doen? Is het te voorkomen? Zijn de signalen te herkennen? Marlies Levels geeft uitleg.

Wat is een loverboy?

“Het is een misleidende titel, want loverboys zijn niets anders dan mensenhandelaren. Het zijn meestal ook geen jongens, maar jonge mannen die kwetsbare mensen, met name jonge meisjes van soms pas 12 jaar, bewust zo bewerken dat ze geld aan ze kunnen verdienen. Het meisje denkt dat de jongen verliefd op haar is, maar de loverboy heeft alleen in zijn hoofd hoe snel hij geld kan gaan verdienen aan het meisje door haar meestal als prostituee aan het werk te zetten. Ook jongens kunnen uitgebuit worden door loverboys. Onder dwang worden zij vaak meegenomen bij criminele zaken zoals diefstallen, moeten ze telefoonabonnementen afsluiten of belanden ook in de prostitutie.”

Hoe gaan loverboys te werk?

“Vroeger werden de meisjes nog met cadeautjes verleid, maar nu gaat het contact vooral via social media. Er wordt online een intimiteit gecreëerd en het meisje wordt verliefd. Meestal wordt er al heel snel gevraagd om een naaktfoto te sturen. Vaak is een meisje al snel over de grens om zo een foto te sturen, omdat ze denkt dat deze jongen echt om haar geeft. Als het meisje vervolgens niet doet wat de jongen wil, kan ze gemakkelijk gechanteerd worden. Dan is er sprake van sexting (versturen van een naaktfoto) en grooming (emotioneel afhankelijk maken). De loverboy weet via alle info op social media ook al snel waar een meisje woont, dus de dreiging ‘ik weet waar je woont en kom naar je huis’ is ook reëel. De jongens die door loverboys uitgebuit worden, worden ook gechanteerd. We zien vaak dat het om jongens gaat met een islamitische achtergrond die homo zijn en er nog niet openlijk voor zijn uitgekomen of jongens met een beperking.”

Ieder meisje kan slachtoffer worden

“Loverboys leggen op heel slinkse wijze contact met meisjes. Het is niet zo dat vooral meisjes met een lagere intelligentie slachtoffer zijn. Meisjes die heel beschermd zijn opgevoed en weinig zelfvertrouwen hebben, zijn bijvoorbeeld ook gemakkelijk te manipuleren. Vanaf 12 jaar worden vrienden en de buitenwereld heel belangrijk voor je kind. Als een kind zich in de eerste 12 jaar al zo ontwikkeld heeft dat het voldoende eigenwaarde heeft, dan is het minder onzeker en mogelijk ook minder makkelijk te manipuleren door een loverboy.”

Eigenwaarde van groot belang

“Hoe je je kind voldoende eigenwaarde meegeeft? Een veilig thuis waar voldoende aandacht is, is de basis. Je kind zelfvertrouwen meegeven en zelfstandigheid zijn daarnaast hele belangrijke elementen. Het zelfredzaam zijn, zorgt namelijk voor meer eigenwaarde. Pubers hebben sowieso over het algemeen een lage eigenwaarde, ze zijn bijvoorbeeld vaak heel onzeker over hun uiterlijk, vandaar dat het van groot belang is dat ze een goede basis hebben. Hoe lager de eigenwaarde, hoe gemakkelijker te manipuleren. Als je je onzeker voelt en hoort dat je de mooiste – de leukste – de beste bent, dan groei je.”

wat is een loverboy

Mediawijsheid en seksuele voorlichting

“Het gevaar op social media is vele malen groter dan de gevaren op straat. Loverboys staan niet meer aan de schoolpoort , maar zoals gezegd worden de meiden geronseld via internet. Leer je kind veilig op social media omgaan en houdt zicht op wat je kind daarop doet. Vertel over loverboys en hoe ze te werk gaan, zodat je kind het zelf kan herkennen als ze door een loverboy zou worden benaderd. En niet onbelangrijk geef goede seksuele voorlichting. Want op internet kunnen kinderen dan wel alle info vinden die ze willen, maar hoe ze er persoonlijk mee om moeten gaan leren ze zo niet. En omdat ze niet buiten de groep willen vallen, worden grenzen al snel opgerekt en vervagen zelfs.”

Signalen bij je kind

“Je kunt het aan je kind merken als het in contact staat met een loverboy. Je kind vertoont dan opvallend gedrag. Vaak wordt dit gedrag nog als gewoon pubergedrag gezien. Maar de combinatie van de gedragsfactoren en de hoge snelheid waarmee deze ineens plaatsvinden, vallen echt op. De verandering gaat zo snel, in een tijd van een paar weken ken je je kind niet meer terug. De veranderingen die je bij je kind dan vaak ziet zijn: de schoolprestaties gaan achteruit, je kind gaat spijbelen, het laat recalcitrant gedrag zien en luistert niet, is vaak stil en lijkt afwezig of heeft soms ineens dure spullen. Maar ook zijn de oude vrienden ineens niet meer in beeld en is er sowieso nog weinig contact met vrienden. En je kind is niet aanspreekbaar op het gedrag, waardoor er ook vaak ruzie ontstaat.”

Wat kun je doen als je zorgen hebt?

“Als je je zorgen maakt, neem dan contact op met school, de mentor. Schaam je niet om vragen te stellen of hulp te vragen. Op school moeten ze ook opmerken dat er (gedrags)veranderingen zijn, zoals spijbelen, slechte punten en vervelend gedrag. Je kunt naar de websites van ‘Veilig Thuis Zuid Limburg’ en ‘Stichting Helse Liefde’ gaan voor meer info en ook voor een overzicht van symptomen om zo een eerste check te doen. En nodig de jongen bij je thuis uit, om zo zelf contact te krijgen met het vriendje. Als deze het telkens weer afhoud, is dit een veeg teken.”

Praat met je kind

“Contact blijven houden met je kind is het allerbelangrijkste. Ingaan op het moment dat een vraag opkomt bij het kind zijn de juiste momenten voor een gesprek. Puber-eigen zijn dit voor jou soms onhandige momenten. Maar het is van belang om juist dan open te staan voor je kind en even tijd te maken.”

Stichting Helse Liefde

Door het informeren en adviseren, voorlichtingen te geven op onder andere scholen (al vanaf groep 8) en aanbieden van trainingen voor professionals wil Stichting Helse Liefde meer inzicht geven over uitbuiting en de loverboy-problematiek. Zij ondersteunen, maar bieden geen zorgaanbod of hulpverlening. Voor meldingen over loverboys of signalen bij mogelijke slachtoffers, kun je terecht bij: ‘Veilig Thuis Zuid Limburg’.

www.stichtinghelseliefde.nl
info@stichtinghelseliefde.nl
046 – 474 16 22

MEER INFORMATIE