DOORBREEK DE EENZAAMHEID MET EEN JONGERENMAATJE VAN HUMANITAS

In gesprek met Bonnita Leisberger
In gesprek met Bonnita LeisbergerProjectcoördinator Jongerenmaatjes bij Humanitas Maastricht

Aangeven dat je een vriend of vriendin mist en je eenzaam voelt, dat doe je als jongere niet zomaar. School, sport, een bijbaantje, het zijn allemaal activiteiten die dit gemis verdoezelen voor de buitenwereld en misschien ook voor de jongere zelf. Pas nu, tijdens de coronacrisis komt dit verborgen probleem echt goed aan het licht. Als je kind geen aansluiting kan vinden, met welke reden dan ook, dan baart je dit zorgen. Komt er zelden of nooit een vriend of vriendin langs, spreekt je kind niet af en trekt het zich vaak terug op de eigen kamer? Dan is een jongerenmaatje van Humanitas wellicht de kans om de eenzaamheid bij je kind te doorbreken. Projectcoördinator Bonnita Leisberger van Humanitas koppelt de jongerenmaatjes aan jongeren en vertelt er meer over in dit interview.

Gemis aan een vriend of vriendin

“Eenzaamheid speelt niet alleen bij ouderen, ook bij jongeren leeft dit. En hoe belangrijk familie ook is, men kan voor een jongere niet het gemis aan een vriend of vriendin invullen. Contact met iemand die er voor jou is, met je van gedachten wisselt en een luisterend oor biedt en met wie je activiteiten onderneemt, die behoefte heeft iedereen. Er zijn jongeren die voor de coronacrisis op dat vlak al geïsoleerd leefden. Nu met corona is er een toename te zien van de vraag naar een maatje. Er valt veel weg waar ze normaal gesproken sociale contacten hebben, zoals de sportclub, school of bijbaantje. Een groep jongeren merkt nu pas hoe alleen ze zijn. En ook ouders zien nu pas hoe weinig sociale contacten hun kind eigenlijk heeft.”

>> Lees hier meer over eenzaamheid bij jongeren.

Moeite met contact leggen

“Een jongerenmaatje is een vrijwilliger tussen de 18 en 30 jaar die op een gelijkwaardige manier gezelschap en praktische ondersteuning biedt daar waar nodig. De vrijwilliger sluit aan bij de behoefte van de jongere. Bij gebrek aan een sociaal netwerk, kan contact en vrienden maken een grote wens zijn. De drempel is echter vaak te hoog voor de jongere om alleen zo’n stap te zetten, maar met een maatje lukt dit wel. Samen kijken ze waar je aansluiting kunt vinden met anderen en welke activiteiten er in de omgeving zijn die de jongere leuk lijkt. Zoals bij de Kunstketel, In2YourPlace of de sportactiviteiten van Maastricht Sport. En als dit nog een te hoge drempel is, dan is wandelen, fietsen of een bioscoopbezoek een idee. Erop uit gaan en samen leuke activiteiten ondernemen, is een must want deze jongeren zitten al veel thuis. Zeker nu met corona de mogelijkheden beperkter zijn.”

jongerenmaatje gezelschap luisterend oor

Praktisch steuntje in de rug

“De ontwikkeling naar zelfstandig worden, kan jongeren voor uitdagingen plaatsen waarbij het fijn is om eens te sparren met een maatje. Iemand die naar je luistert, met je meedenkt en als je dit wenst wat praktische ondersteuning kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het plannen van huiswerk, een sollicitatiebrief schrijven voor een bijbaantje, een nieuwe hobby ontdekken. Het jongerenmaatje ondersteunt de jongere in het zelf oppakken en zelf oplossen van problemen. Het bekrachtigen van de jongere en hem/haar het vertrouwen te geven in eigen kunnen is belangrijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de jongere zijn weg heeft gevonden en zonder het jongerenmaatje verder kan. Meestal is er een natuurlijk einde binnen een jaar. Maar soms is er een vriendschap voor het leven ontstaan en dat is mooi om te zien.”

Voor de jongere die contact wil

“Een jongerenmaatje is er voor jongeren van 15 tot 23 jaar in Maastricht en Heuvelland, die behoefte hebben aan sociaal contact, een luisterend oor, gezelschap en iemand om mee te sparren. Van niet zo lekker in het vel zitten tot depressieve klachten, van behoefte hebben aan een maatje door scheiding van ouders tot moeite met sociale contacten door bijvoorbeeld autisme. Het maakt niet uit, het gaat om een jongere die contact wil. Het jongerenmaatje biedt dit contact en afhankelijk van de wens van de jongere is dit een vast moment in de week of niet. De tijd die ze dan samen doorbrengen is in onderling overleg en ligt ook aan de activiteit, een bioscoopbezoek duurt wat langer dan een fietstochtje bijvoorbeeld.”

>> Lees hier meer over de impact van een scheiding op pubers.

Aanmelden en dan…

“Meestal lukt het me om binnen een week een kennismaking met de jongere en eventueel ouder(s) in te plannen. Een gesprek met vragen als ‘wat vind je leuk, wat zijn je hobby’s en wat zou je graag willen doen?’. En ook ‘als je aan een maatje denkt wie zou dit moeten zijn, welke leeftijd heeft diegene?’. Ik ga dan kijken naar de jongerenmaatjes die er zijn en zoek een geschikte match. Zodra ik deze gevonden heb, plan ik een kennismakingsgesprek in met de jongere en een maatje. Dan zal blijken of er een klik is. Gelukkig is dit ook meestal zo.”

Bonnita Leisberger project Jongerenmaatjes Humanitas

Motivatie is belangrijk

“De jongerenmaatjes hebben vaak zelf in het verleden ook de behoefte gevoeld aan een maatje en zijn gemotiveerd om op dit vlak nu van betekenis te kunnen zijn voor een jongere. Motivatie is belangrijk, want het is dan wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Je gaat een vertrouwensband aan met een jongere en zult er tijd in moeten steken. Je moet dit oprecht leuk vinden en graag willen. Na een kennismaking en een stukje begeleiding in de vorm van trainingen is er geregeld, maar minimaal 1 keer per maand contact. Men kan altijd bij mij terecht om even te sparren. Het contact met de jongere is vertrouwelijk, tenzij er dingen naar voren komen die ernstig zijn, dan wordt deze info gedeeld.”

Interesse?

Wil je graag meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met Bonnita Leisberger. Je kunt bellen of Appen naar nummer 06 – 30 52 54 01 of een mail sturen naar jongerenmaatjes.maastricht@humanitas.nl.

Ken jij iemand die interesse heeft om als vrijwilliger een maatje te zijn voor een jongere? Of lijkt je dit zelf wel wat? Laat het Bonnita weten!

MEER INFORMATIE