COACHING POSITIEF OPVOEDEN VOLGENS TRIPLE P
INFORMATIE VOOR PROFESSIONALS

Ouders die opvoedproblemen ervaren, kunnen een individuele coaching ‘Positief Opvoeden’ van Triple P volgen. Deze coaching biedt maatwerk, is gratis en kan bij ouders thuis gegeven worden. Binnen de regio 043 zijn professionals van GGD Zuid Limburg en Trajekt opgeleid om deze coaching te geven en volgens de Triple P methodiek – Positief Pedagogisch Programma te werken. Deze methodiek richt zich op het voorkomen en verminderen van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door het versterken van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van ouders.

Wat is Triple P?

Triple P is een preventief opvoedprogramma dat ouders bekend maakt met de basisprincipes voor positief opvoeden en de bijbehorende opvoedvaardigheden. Ouders leren de dagelijkse communicatie in het gezin te gebruiken om hun kinderen te ondersteunen en hun sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen te stimuleren. De positieve krachten in het gezin worden zo versterkt en risicofactoren verminderd. Triple P is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar.

Triple P biedt duidelijke en eenvoudige opvoedtips en helpt ouders om:

  • Beter om te gaan met moeilijk gedrag als driftbuien en ongehoorzaamheid en slaap- en eetproblemen.
  • Basisregels te maken waar iedereen zich aan houdt.
  • Een positieve opvoedstijl te hanteren.
  • Een goede balans te vinden tussen werk en gezin.
  • Beter te communiceren met de kinderen in alledaagse situaties.
  • Meer te genieten van het opvoeden!

Vijf basisprincipes voor positief opvoeden

1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden
Als een omgeving veilig is, kunnen kinderen die ongestoord ontdekken en hoeven ouders minder te verbieden. In een stimulerende omgeving bieden ouders hun kind boeiende activiteiten aan. Wanneer kinderen zich niet vervelen, is er minder kans op negatief aandacht vragen en vervelend gedrag.

2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning
Door complimenten en aanmoediging motiveren ouders hun kind nieuwe dingen te leren. Ouders stimuleren zo de zelfredzaamheid van hun kind en bieden ondersteuning bij moeilijkheden.

3. Aansprekende discipline hanteren
Wanneer de omgeving duidelijk en voorspelbaar is, ontwikkelen kinderen zich het best. Aansprekende discipline betekent dat ouders duidelijke regels stellen, op een heldere manier instructies geven en snel reageren wanneer het kind ongewenst gedrag vertoont.

4. Realistische verwachtingen hebben van het kind
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Wanneer ouders te veel van het kind verwachten of willen dat het meteen alles goed doet, kunnen er problemen ontstaan. Ieder kind maakt fouten – meestal niet met opzet.

5. Als ouder goed voor jezelf zorgen
Geen enkele ouder is perfect en opvoeden is iets dat iedereen met vallen en opstaan leert. Wanneer ouders goed voor zichzelf zorgen en genoeg rust en ontspanning krijgen, kunnen ze makkelijker geduldig, consequent en beschikbaar zijn voor hun kinderen.

Wil je meer informatie over Triple P? Bekijk dan eens de Triple P website.

Individuele Coaching Positief Opvoeden in de regio 043

De Coaching Positief Opvoeden volgens Triple P wordt kosteloos aangeboden door de Maastricht-Heuvelland gemeenten. Bij deze coaching gaat het gezin in 4 sessies aan de slag om volgens Positief Opvoeden de eigen opvoedvaardigheden te versterken. Deze gratis coaching biedt maatwerk en is gericht op de specifieke vragen of problemen die er in het gezin spelen. De coaching biedt ouders handvatten hoe om te gaan met (probleem)gedrag van hun kind.

Denk je bij een ondersteuningsvraag van een gezin dat deze opvoedcoaching een antwoord kan bieden, dan kan het gezin zich aanmelden via deze speciale aanmeldpagina op onze website!

MEER INFORMATIE