BASISSCHOOL KIEZEN? 10 DINGEN WAAR JE OP MOET LETTEN!

basisschool kiezen waar op letten

Er kunnen best wel wat verschillen tussen basisscholen bestaan, dus het is goed om je uitgebreid te oriënteren voordat je je kindje op een school aanmeldt. Ook al denk je al zeker te weten naar welke school je kindje zal gaan, kan het toch goed zijn om ook een kijkje te gaan nemen bij een andere school. Gewoon om de verschillen te ervaren. Misschien word je positief verrast? Of enkel bevestigd in het gevoel dat je al had. De meeste scholen organiseren een Open Dag waar je samen met je kindje naar toe kunt gaan. Maar het is ook altijd mogelijk om een afspraak te maken om een kijkje te gaan nemen. Hieronder een lijst van punten waar je op kunt letten bij het kiezen van een basisschool!

1. Locatie

Voor veel ouders zal de locatie een eerste selectiecriterium zijn. De basisschool in de buurt is wellicht de meest voor de hand liggende keuze. Hoe minder reistijd, hoe meer tijd voor de ochtendspits thuis en dat kan dagelijks een hoop stress schelen! Natuurlijk kun je ook kiezen voor een school op de route naar je werk. Houd er dan wel rekening mee dat vriendjes en vriendinnetjes van school straks wat verder weg wonen.

2. Bereikbaarheid

Ook de bereikbaarheid kan een belangrijk issue zijn om te laten meewegen in de keuze. Hoe is de ligging van de school? Hoe zit het met de verkeersveiligheid op de route van huis naar school? Zie je je kindje op termijn zelf naar school lopen of fietsen of zal je de komende acht jaar moeten halen en brengen? Als je je kind met de auto naar school wil brengen (voordat je naar je werk gaat) kan ook de parkeergelegenheid bij de school een item zijn om op te letten.

3. Schooltype

Sommige ouders kiezen bewust voor een bepaald onderwijstype en laten dit leidend zijn in de keuze voor een basisschool. Bijvoorbeeld op basis van geloofsovertuiging of levensopvatting. Mocht dit voor jou geen doorslaggevende factor zijn, maar ben je wel benieuwd naar wat precies de mogelijkheden (en verschillen) zijn? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende schoolsoorten.

4. De schooltijden

Zeker als je als ouders beide werkt, is het belangrijk om ook stil te staan bij de schooltijden. Hoe is dit te combineren met jullie werktijden? Is er een continurooster? En mogelijkheid voor voor- en naschoolse opvang.

5. Het schoolgebouw

De uitstraling van het schoolgebouw kan ook een belangrijke factor zijn. Misschien kies je bewust voor de charme van een oude school? Of voel je je juist meer aangetrokken tot nieuwbouw? Zijn de klaslokalen ruim? Is er voldoende daglicht? Is het een kleine, knusse school waar je kleuter zich snel vertrouwd zal voelen of juist een grote school? Hoe oogt het materiaal in de klassen? Nieuw en schoon of aan vervanging toe? Wat vind je van het schoolplein? Is er ook voor de kleintjes voldoende te spelen?

6. De sfeer

Naast het gebouw zijn natuurlijk vooral ook de mensen heel erg bepalend voor de sfeer op een school. Wat is je indruk van de schooldirecteur en de intern begeleider? Wat voor een gevoel heb je bij de leerkrachten? Hoe maken ze contact met jou en met je kindje tijdens een Open Dag of Kennismaking? Is er een goede mix van mannelijke en vrouwelijke, jonge en ervaren leerkrachten? Is het een opgeruimde school of juist ‘een gezellige bende’ en past dat bij je kind (en bij jou)? Zorg dat je ook een beeld hebt van het ‘type mensen’ dat kiest voor deze school en of dat bij je past. Maar vooral belangrijk natuurlijk: lijkt je kind zich op z’n gemak te voelen?

orientatie keuze voor basisschool

7. Het onderwijs

Volgens welke visie wordt er onderwijs gegeven? Is er veel ruimte voor de kinderen om te leren door te ervaren, wordt er gewerkt met thema’s en projecten of gaat het er wat traditioneler aan toe? Ligt de focus sterk op prestaties of juist op de persoonlijke en sociale ontwikkeling? Wat is het aanbod aan creatieve vakken? Wordt er veel gebruik gemaakt van digitale tools of juist niet? Hoe groot zijn de groepen? Zijn er combinatieklassen?

8. Beoordeling en begeleiding

Laat je informeren over hoe de voortgang van je kind gemonitord wordt. Is er een leerlingvolgsysteem? Krijgen de kinderen een rapport? En waar worden ze dan precies op beoordeeld? Als je het interessant vindt, kun je je verdiepen in de prestaties van de school en de beoordeling door de onderwijsinspectie. Vraag ook naar de mogelijkheden die de school heeft voor extra begeleiding voor de sterkere en wat zwakkere leerlingen. Is er remedial teaching? Hoe wordt er omgegaan met pesten?

9. Extra activiteiten

Voor je kind kan het heel leuk zijn als er regelmatig extra activiteiten worden georganiseerd op school. Zoals bijvoorbeeld een musical of een sporttoernooi. Is er aan het eind van het jaar een groot schoolfeest met braderie of een zomerbarbeque? Wordt er elk jaar een schoolreisje gemaakt? Gaat de bovenbouw weleens op excursie?

10. Wat verwacht de school van ouders?

In hoeverre wordt er een actieve bijdrage van jou als ouder verwacht op school? Denk aan begeleiding bij het overblijven, het onderhoud van de school, luizencontrole. Vind je dat leuk? En kun je dit ook combineren met je werk? Is er een ouderraad of een medezeggenschapsraad? Hoe verloopt de communicatie met ouders? Is er een digitaal ouderportaal? Een digitale nieuwsbrief? Informeer je ook over de hoogte van de ouderbijdrage en wat daarvan wordt betaald.

Chat met CJG043!We hopen dat dit artikel je geholpen heeft. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE