ANGSTIGE KINDEREN WORDEN DAPPERDER MET ‘LEER TE DURVEN’

Gastbijdrage van Dr. Ellin Simon
Gastbijdrage van Dr. Ellin SimonHoofdonderzoeker Open Universiteit

Gaat je kind met tegenzin naar bed? Wil het niet meer naar school of mee op visite? Grote kans dat je zoon of dochter ergens bang voor is. Alle kinderen zijn wel eens bang. En als er werkelijk gevaar dreigt, is dat maar goed ook. Soms zijn het angsten passend bij de leeftijd of de situatie van het kind, zoals bang zijn voor monsters onder het bed of voor grote honden. Vaak gaan die leeftijdsgebonden angsten vanzelf over en groeien kinderen over hun angst heen.

Echter 1 op de 7 kinderen heeft last van te veel angst. Als er in de kwetsbare leeftijd – van 8 tot 13 jaar – geen aandacht besteed wordt aan te veel angst, dan kan de angst zich ontwikkelen tot een angststoornis of een andere psychische aandoening, zoals een depressie. En die aandoeningen zijn vaak chronisch. Heeft jouw kind ook last van te veel angst? Misschien heeft je kind dan baat bij een training. ‘Leer te durven!’ is een gepersonaliseerde online training. Dr. Ellin Simon vertelt er meer over in deze gastbijdrage.

Wanneer wordt angst een probleem?

Angstklachten gaan vaak samen met het hebben van minder vriendjes en minder goede schoolprestaties. Het is nodig om aandacht te besteden aan angst als:

 • de angst niet past bij de leeftijd van je kind
 • de angst zeer sterk is
 • de angst niet overgaat
 • de angst geen verband houdt met gevaar
 • de angst het dagelijks leven van je kind beïnvloedt

angstige kinderen dapperder online training

Gevolgen van angst

Te veel angst gaat niet uit zichzelf over. Als er niet goed met overmatige angst wordt omgegaan, ontwikkelt de angst zich vaak tot een angststoornis. In de puberteit, adolescentie of in de twintiger jaren kan dat overgaan in depressies of zelfs alcohol- en drugsgebruik. In deze periode ontdekken kinderen juist het leven. Het is belangrijk dat ze dat ook dúrven. Te veel angst staat hun ontwikkeling in de weg.

Meest voorkomende angsten

De meest voorkomende overmatige angsten bij kinderen van 8 tot en met 13 jaar zijn bang zijn voor het donker en bang zijn voor wat anderen van hen vinden. Maar kinderen kunnen voor van alles te bang zijn, zoals voor: honden, in gezelschap zijn, liften, mogelijke rampen, spinnen, (killer)clowns of alleen zijn.

Zo herken je te veel angst bij je kind

Als je kind te veel angst heeft, kun je dit bij je kind herkennen:

 • Het probeert spannende dingen te ontlopen
 • Het is banger dan andere kinderen in de klas
 • Het trekt zich terug in het gezin of in gezelschappen
 • Het is juist héél druk
 • Het neemt niet meer deel aan uitstapjes, hobby of vereniging
 • Het wil niet meer naar school en heeft buikpijn, hoofdpijn of een andere klacht

dapperder online training leer durven

Geen hulp bij angst

In Nederland krijgt 80% van de kinderen met angstklachten geen verwijzing naar professionele hulp. De drempel naar een psycholoog vinden veel kinderen en ouders te hoog. Daarnaast zijn therapieën vaak gebaseerd op hun werking bij volwassenen en niet voldoende afgestemd op kinderen. Daarom ontwikkelde de Open Universiteit een gratis, laagdrempelige, online training van 8 weken: ‘Leer te Durven!’.

Online training ‘Leer te Durven!’ voor omgaan met angst

Deze training helpt kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 13 jaar die bang zijn om dapperder te worden. Gewoon thuis, met begeleiding van een persoonlijke trainer. Een verwijzing is niet nodig. De training helpt je kind om meer vertrouwen te ontwikkelen, zodat het zelfverzekerder naar (de middelbare) school gaat. Het kind volgt de training fijn thuis in zijn eigen omgeving, achter de computer. De training gaat niet door als het vakantie is.

Tijdens de training gaan de kinderen als een detective aan de slag met hun angsten. Ze onderzoeken eerst waar ze het bangst voor zijn. Daarna zoeken ze precies uit of dat wat ze verwachten dat er zal gebeuren, ook écht gebeurt. Alle kinderen krijgen hierbij een personal trainer. Hij of zij helpt hen via het online werkboek. Ondanks dat deze training volledig online is, sluit de training aan bij de angst en de leeftijd van je kind.

angst overwinnen leer te durven

Onderzoeksfase

Deze online training is nog in een onderzoeksfase. De basis van de online training is de evidence based (bewezen werkzame) groepstraining voor angstige kinderen ‘Leer te Durven!’ van mij en mijn collega prof. dr. Susan Bögels. Deze training wordt toegepast in Psychologenpraktijken. Nu hebben we de groepstraining ‘Leer te Durven!’ doorontwikkeld naar een online versie. Via internet kunnen namelijk veel meer kinderen bereikt worden. De inzet is vroegtijdig ingrijpen, om angstige kinderen zo vroeg mogelijk te leren minder bang te zijn.

Het onderzoek is erop gericht bewijs te vinden dat de training ook in online vorm werkt. Verder onderzoeken we hóe de training werkt bij kinderen. Zo kunnen we bestaande oefeningen en technieken verbeteren.

Twee onderzoeksgroepen

Omdat deze online training nu nog deel uitmaakt van een psychologisch-wetenschappelijk onderzoek en we onderzoeken wat de effecten zijn van de angsttraining, is het nodig dat we werken met een ‘testgroep’ en een ‘vergelijkingsgroep’. In welke groep een kind valt, wordt door loting met een computer bepaald. De testgroep gaat meteen met de training aan de slag. De kinderen uit de vergelijkingsgroep vullen eerst een aantal keer een vragenlijst over hun angstklachten in. Het kan daardoor 5 maanden duren voordat deze kinderen dan zelf meedoen aan de training.

Dat is een hele poos, echter vaak korter dan de wachtlijsten bij de GGZ. Vooraf bekijken we uiteraard eerst nauwkeurig hoe bang je kind is. Daarvoor vult je kind online een vragenlijst in. Stellen we een ernstige angstdiagnose vast, dan adviseren we je je kind een gespecialiseerde behandeling te laten volgen voor zijn angst. De online angsttraining heeft dan niet voldoende effect.

Interesse?

Heb jij interesse en wil je graag weten hoe het in zijn werk gaat? Kijk dan op de website: leertedurven.ou.nl voor meer informatie. Of neem contact op met mij: hoofdonderzoeker dr. Ellin Simon via: ellin.simon@ou.nl of tel. +31 (0)45 – 576 28 78.

MEER INFORMATIE