ALS DE ONTWIKKELING VAN JE KINDJE NIET VANZELF GAAT

Gastbijdrage van Marjo Roumans
Gastbijdrage van Marjo RoumansGZ-psycholoog Radar

Wat is er met mijn kind aan de hand? Deze vraag stellen ouders vaak wanneer ze merken dat de zorg voor hun jonge kind ‘anders’ verloopt. Ze zien bijvoorbeeld dat hun kind veel huilt, te weinig of juist teveel slaapt, niet gaat rollen, zitten of kruipen, geen contact maakt, niet goed eet of een opvallend gezichtje heeft. Wat kun je in zo’n geval het beste doen? Gedragsdeskundige Marjo Roumans van Radar vertelt erover in deze gastbijdrage. 

Het consultatiebureau

De eerste plek voor ouders om hun zorgen – groot of klein – te delen, is het consultatiebureau. Bij het consultatiebureau wordt de ontwikkeling van je kindje gevolgd. Een kinderarts kijkt naar het kind en ouders krijgen vragen gesteld over hun kind. Wanneer de ontwikkeling binnen de grenzen van het gemiddelde verloopt, wordt er meestal even afgewacht. Niet ieder kind ontwikkelt zich immers in hetzelfde tempo en niet ieder kind maakt dezelfde dingen mee. Wanneer er twijfels blijven over de ontwikkeling van een kind, kunnen ouders een onderzoek laten doen door Integrale Vroeghulp.

Lees ook ons interview met Martine Nauta over Integrale Vroeghulp Zuid Limburg. 

Aangeboren

Soms is ook al meteen bij de geboorte duidelijk dat er iets met een kind aan de hand is. Er kan sprake zijn van een afwijking in de chromosomen zoals het Downsyndroom. Ook een traumatische bevalling waarbij de baby zuurstofgebrek heeft gehad, kan leiden tot een hersenbeschadiging. De gevolgen hiervan zijn voor de ontwikkeling niet altijd duidelijk vanaf het begin. Het komt ook vaak voor dat er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak gevonden wordt voor de vertraagde ontwikkeling van een kind. Verschillende onderzoeken, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, hersenfilmpjes of genetisch onderzoek leiden helaas niet altijd tot een verklaring voor wat er aan de hand is met het kind. Dit kan heel moeilijk zijn voor ouders. Ze blijven met vragen zitten zoals wat kan ik verwachten van mijn zoon of dochter? Wat heeft mijn kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?

Veel vragen

‘Wat kan ik van mijn kind verwachten?’, ‘Hoe kan ik de ontwikkeling zo goed mogelijk stimuleren?’, ‘Is mijn kind gelukkig?’, ‘Hoe kan ik met mijn kind spelen?’, ‘Naar welke school kan mijn kind als het 4 jaar wordt?’, ‘Kan mijn kind later zelfstandig gaan wonen?’, ‘Kan mijn kind later een baan vinden?’. Allemaal voorbeelden van vragen die ouders stellen wanneer ze horen dat hun kind een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking heeft. Een kind met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand vraagt veel van ouders. In de dagelijkse opvoeding, in de verzorging, bij het leren. Vaak hebben deze kinderen ook extra ondersteuning nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Professionele hulp

Ouders staan er gelukkig niet alleen voor! Ze kunnen professionele ondersteuning krijgen door een organisatie als Radar, die zowel ouders als kinderen met een verstandelijke beperking ondersteuning biedt. Ons uitgangspunt is dat kinderen met een beperking de juiste ondersteuning en begeleiding krijgen en in hun eigen omgeving kunnen opgroeien, samen met andere kinderen. Dat betekent thuis, maar ook in de peuterspeelzaal of school in de buurt. De ondersteuning van Radar is afgestemd op de verschillende levensfases van het kind. Bijvoorbeeld:

 • Hulp bij het stimuleren van de ontwikkeling van je kind – Voor kinderen van 0 tot 5 jaar
  Ouders kunnen ondersteund worden in de opvoeding van hun nog jonge baby of kind. Door middel van persoonlijke ondersteuning leren ouders, in het gezin, hoe ze op een speelse manier de ontwikkeling van hun baby en jonge kind kunnen stimuleren op een manier die past bij hun opvoedingsstijl. Met behulp van ontwikkelingsprogramma’s krijgen ouders zicht op hoe hun kind zich ontwikkelt en door middel van oefenen, gesprekken en adviezen, leren ouders hoe ze hun kind kunnen begrijpen en stimuleren in het groot worden.
 • Opvoedondersteuning in de thuissituatie – Voor kinderen van 0 tot 18 jaar
  Ouders die hulp nodig hebben bij het opvoeden van hun kind dat zich anders ontwikkelt, kunnen terecht bij gezinsbehandeling. Een pedagogisch begeleidster komt dan bij hen thuis op momenten dat de ouders moeilijke situaties met hun kind meemaken. Ze geeft praktische adviezen over hoe ze kunnen handelen en uitleg over het gedrag van hun kind: waarom gedraagt het zich op een bepaalde manier, wat zegt dit over de ontwikkeling en wat heeft het nodig van de ouders? Het doel is ouders ‘duurzaam’ vaardiger  te maken als opvoeder. Het is belangrijk dat ze zich competent en vol vertrouwen voelen om de opvoeding van hun kind dat zich anders ontwikkelt aan te kunnen.
 • Ondersteuning op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal – Voor kinderen tot 4 jaar
  Als pedagogisch medewerkers van de reguliere kinderopvang of peuterspeelzaal signalen oppikken dat een kind (met een ontwikkelingsachterstand) in hun groep extra ondersteuning nodig heeft, dan kunnen ze bij Radar terecht. Specialistische begeleiders van Radar werken individueel met het kind, en coachen ook de pedagogisch medewerkers: hoe kun je het beste met het kind omgaan, welke extra ondersteuning heeft het nodig? En hoe kunnen ouders zo goed mogelijk betrokken worden bij de zorg voor hun kind? De ondersteuning wordt geboden op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.
 • Extra zorg en ondersteuning in hun eigen omgeving – Voor kinderen van 2-5 jaar
  Voor kinderen waarvoor de stap naar opvang in een regulier dagverblijf of peuterspeelzaal nog te groot is, biedt Radar ondersteuning in zogenaamde parallelgroepen. Deze  kinderen worden in hetzelfde gebouw in een aparte groep opgevangen. Ze krijgen daar specialistische ondersteuning. Deze extra aandacht en steun kan achterstand in taal-, gedrags- of medische problemen beperken of voorkomen. De kinderen nemen ook deel aan de activiteiten van de reguliere opvang. Zodra ze eraan toe zijn, stromen ze door naar de reguliere groep. Mooie voorbeelden hiervan zijn een onderwijsgroep op de basisschool Wyck in Maastricht en de Rupsjes bij de Brede school in Brunssum.

Lees ook ons interview met Tessa en Nicole van KDV Samen Spelen in Wyck.

 • Specialistische zorg in een kinderbehandelcentrum – Voor kinderen van 2 tot 5 of 18 jaar
  Er is ook een groep kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking die baat heeft en blijft houden bij specialistische zorg in het kinderbehandelcentrum (KBC) van Radar. Hier wordt op een intensieve manier aan de ontwikkeling van kinderen gewerkt in een omgeving die is afgestemd op kinderen. Er wordt ingespeeld op de behoefte aan ondersteuning die kinderen hebben bij de verzorging, bij hun ontwikkeling op fysiek, sociaal, emotioneel en verstandelijk gebied. Het doel is kinderen, waar mogelijk, stap voor stap te begeleiden richting school; dit kan regulier onderwijs zijn, maar ook speciaal onderwijs.
 • Begeleiding na schooltijd – Voor kinderen van 4 tot 18 jaar
  Wanneer een schoolgaand kind gedrag vertoont, dat voortvloeit uit een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking, en de opvang binnen reguliere voorzieningen onvoldoende aansluit bij de behoefte van het kind, kan een kind gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Hier kunnen deze kinderen terecht na schooltijd en in de vakanties. Zij worden begeleid door professionele medewerkers. De focus ligt vooral op het deelnemen aan activiteiten en samen spelen, ontdekken en ravotten met de andere kinderen. 

Meer weten?

Ben je op zoek naar de juiste ondersteuning voor je kind, neem dan contact op met het Radar cliëntloket 088 – 350 50 02 of clientloket@radar.org.

Over Marjo Roumans

Marjo Roumans is GZ-psycholoog en werkzaam binnen Radar als gedragskundige bij de afdeling Gezinsbehandeling. Daar behandelt en begeleidt ze kinderen en hun ouders. Marjo is expert in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking die een kinderwens hebben of hulp nodig hebben bij de opvoeding.

MEER INFORMATIE