ALLES OVER PLEEGZORG!

Over Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin dan thuis gaat wonen. Meestal gebeurt dit omdat er in het eigen gezin problemen spelen die te groot zijn om snel op te lossen. Voor het kind kan het dan beter zijn om een tijdje niet thuis te wonen. Omdat het voor kinderen het beste is om in een gezinssituatie op te groeien (en niet in een tehuis), wordt altijd als eerste geprobeerd een pleeggezin te vinden. Bij voorkeur is dit een gezin in het eigen netwerk van de ouders en het kind. Wanneer dit niet lukt, kan een beroep gedaan worden op een bestand met pleegouders. Dit zijn mensen die allemaal zorgvuldig zijn gescreend en opgeleid als pleegouder.

Kan iedereen Pleegouder worden?

Jong of oud, samenwonend of alleen, hetero of homo, iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt, is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. Natuurlijk zijn er wel enkele voorwaarden:

  • Je bent minimaal 21 jaar.
  • Je kunt een stabiele leefsituatie bieden.
  • Je krijgt een verklaring van geen bezwaar (VGB) van de Raad voor de Kinderbescherming (de pleegzorgorganisatie vraagt deze verklaring – na toestemming – aan).

Verschillende vormen Pleegzorg

Pleegzorg kent vele vormen. Het kan zijn dat een kind zeven dagen in de week bij een pleeggezin gaat wonen, maar ook af en toe een weekend of in de vakanties. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind en van de thuissituatie. Soms is een korte periode voor ouders en kind genoeg om de problemen aan te pakken, zodat de ouders de opvoeding weer aankunnen. Pleegzorg kan ook langere tijd duren. In 2019 hebben 22.512 kinderen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van ruim 18.000 pleeggezinnen.

Landelijke Week van de Pleegzorg

Elk jaar wordt in november de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Het doel van deze actieweek is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. In deze week worden in heel het land uiteenlopende activiteiten georganiseerd door de pleegzorgaanbieders. Als CJG043 hebben we de afgelopen jaren mooie verhalen uit de regio 043 verzameld over pleegzorg.

Pleegmoeder Carrie: “Het is een stuk onvoorwaardelijke liefde die je krijgt…”

Drie eigen kinderen en vier pleegkinderen opvoeden: pleegmoeder Carrie uit de gemeente Eijsden-Margraten doet het. Met liefde! ‘Ze hebben oorlog in de ogen als ze komen. Als je dat gaandeweg ziet verdwijnen en je krijgt er stralende oogjes voor terug, dat is grootste goed!’ Lees hier haar hartverwarmende verhaal.

Pleegkind Charissa: “Zonder mijn pleegouders was ik nooit waar ik nu ben in mijn leven…”

Profielfoto Charissa

Charissa, 25 jaar, groeide op in een pleeggezin omdat haar eigen ouders niet goed voor haar konden zorgen. In dit interview kijkt ze terug op haar jeugd en vertelt ze hoe het voor haar was om op te groeien in een pleeggezin.

Raoul’s ouders besloten met kinderen om een pleeggezin te worden

Familiefoto

Met pleegouders Claudia en Robert gingen we in gesprek over de impact van het opnemen van (een) pleegkind(eren) op het eigen gezin. Claudia, Robert en hoon zoon Raoul vertellen in dit interview over hoe zij destijds als gezin tot het besluit gekomen zijn om pleeggezin te worden en hoe dit heeft uitgepakt! Je leest het in dit interview!

Elly is Oma en Pleegmama ineen!

Wanneer biologische ouders niet voor hun kind(eren) kunnen zorgen, is het fijn wanneer de kinderen kunnen opgroeien bij familie. Dit wordt netwerkpleegzorg genoemd. Elly (62 jaar) uit Maastricht is pleegmoeder voor haar twee kleindochters Soraya (10 jaar) en Demi (5 jaar). In dit interview vertelt ze hoe het is om zowel oma als pleegmoeder te zijn voor haar kleinkinderen!

Pleegouders gezocht!

Als een kind niet meer thuis kan wonen, is pleegzorg – het liefst binnen het eigen netwerk van het kind – de eerste keuze. In Zuid-Limburg bieden jaarlijks zo’n 630 pleeggezinnen een kind een warm thuis. Toch is er een voortdurend tekort aan pleeggezinnen. In Zuid-Limburg alleen al zijn er jaarlijks zo’n 200 extra pleeggezinnen nodig in diverse vormen. Weet jij welke mogelijkheden er allemaal zijn? Xonar, Scoor Pleegzorg en William Schrikker Pleegzorg zoeken pleegouders die weekend-, vakantie-, deeltijd-, kortdurende-, en langdurige opvang willen bieden aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 21 jaar. Er zijn dus vele vormen mogelijk! Iedereen van 21 jaar of ouder kan pleegouder worden. Voor de gezinssamenstelling gelden geen voorwaarden. Het belangrijkste is dat een kind structuur, warmte en veiligheid wordt geboden.

Kijk voor meer informatie op de website Openjewereld.nu of op de websites van de pleegzorgaanbieders in Zuid-Limburg: Xonar, Scoor Pleegzorg of William Schrikker Pleegzorg.

MEER INFORMATIE