9 TIPS VOOR EEN GOED GESPREK MET JE KIND OVER EEN GEVOELIG ONDERWERP

tips goed gesprek kind gevoelig onderwerp

Hoe kun je een gevoelig onderwerp bespreken met je kind? Praten met je kind, het lijkt zo eenvoudig en vanzelfsprekend, maar in de praktijk valt dat best tegen. Zeker wanneer het een gevoelig onderwerp betreft. Het gaat dan over een serieus ouder-kind gesprek, waarbij de gedachten en gevoelens van je kind en van jou met betrekking tot een bepaald onderwerp aan bod zullen komen. In de onderstaande 9 tips lees je hoe je de kans op een goed gesprek met je kind kunt vergroten. Een gesprek waar zowel jij als je kind iets aan hebben en zich goed bij voelen.

Tip 1: Communiceren op het juiste moment

Het is belangrijk dat je het juiste moment kiest voor het gesprek met je kind, een moment waarop je allebei tijd hebt en waarbij er niet te veel druk ligt op je kind. Goede momenten om te praten kunnen ook aanknopingspunten zijn in het dagelijkse leven. Een wel erg vrouwonvriendelijke seksueel getinte muziekclip die voorbij komt kan een mooie aanzet zijn tot een gesprek over seksualiteit, een vervelend incident op school kan leiden tot een goed gesprek over pesten en een artikel in de krant kan een uitstekende aanleiding zijn voor een gesprek over privacy op internet.

>> Lees ook: 6x praten met je kind over… voor tips om met je kind te praten over een specifiek onderwerp!

Tip 2: Maak het niet te serieus

Ook al is het onderwerp waarover je wilt praten wel serieus, maak het niet te beladen. Het is lastig om je kind te verplichten er ‘even voor te gaan zitten’. Het is makkelijker om tijdens een spelletje, het avondeten of tijdens een autorit het gesprek met je kind aan te gaan. Breng ook wat humor in het gesprek, dan wordt het niet zo gewichtig.

Tip 3: Sluit aan op de leeftijd van je kind

Wat voor jou heel vanzelfsprekend is om onder woorden te brengen, kan voor je kind nog een flinke uitdaging zijn. Als je kind een jaar of tien is, lukt het hem of haar pas om alles onder woorden te brengen. Vooral emoties en gevoelens verwoorden is erg lastig voor jongere kinderen. Sluit dus aan bij het leeftijdsniveau van je kind en let ook goed op zijn of haar lichaamstaal. Jonge kinderen kunnen ook vaak nog heel gemakkelijk schakelen tussen werkelijkheid en fantasie. Door rustig te constateren dat wat je kind zegt niet echt is en dat je toch nog even wilt praten over wat er echt gebeurd is, kun je je kind weer terugbrengen bij het werkelijke onderwerp.

>> Lees ook: Begrijp je kind beter door goed te kijken en te luisteren!

Tip 4: Stel open vragen

Door open vragen te stellen, help je je kind op weg. En daarmee laat je ook merken dat je graag meer wilt weten, je toont je interesse voor wat het kind vertelt. Op die manier voelt je kind zich serieus genomen. Open vragen beginnen met een vraagwoord zoals: hoe, wie, wat, waar, wanneer en welke. Een paar voorbeelden. Als je vermoedens hebt dat je kind op school gepest wordt, kun je open vragen stellen als: “Met wie heb je vandaag in de pauze gespeeld?”, “Wie waren er vandaag aardig voor jou?” of “Waarom wil je je lievelingsshirt niet meer aan?”.

Tip 5: Luister naar je kind

Kinderen willen graag praten als ze zich veilig en gewaardeerd voelen. Neem de tijd als je kind iets wil zeggen. Laat zien dat je het graag wilt horen. Je kunt je kind aanmoedigen met knikken of woorden (‘ja’, ‘aha’) en door te herhalen wat je kind gezegd heeft. Je kind leert over zichzelf door met jou te praten. Als ouder heb je misschien de neiging om veel te praten of meteen je mening te geven, maar luisteren is net zo belangrijk als praten. Als kinderen het gevoel hebben dat je niet naar hen luistert en dat ze moeten doen wat jij zegt, werkt dat juist averechts. Probeer je te verplaatsen in je kind en begrip te tonen voor zijn of haar mening of situatie.

Tip 6: Neem de tijd

Neem de tijd voor het gesprek, zodat er tijd is voor je kind om zijn of haar eigen mening te vormen en argumenten te verzinnen en onderbouwen. Probeer niet te snel met oplossingen of een oordeel te komen, maar stel vragen en laat je kind zijn standpunt uitleggen. En durf als ouder ook dingen aan te nemen van je kind, laat je kind je dingen uitleggen en vertellen. Zo geef je veel minder het gevoel de wijsheid in pacht te hebben. Je kunt ook gewoon leren van je kind en voor hem of haar is dit enorm goed voor het zelfvertrouwen.

Tip 7: Geef een ik-boodschap

In een gesprek, zul je al snel merken dat ‘ik’ boodschappen beter overkomen. Wanneer je zegt: “Ik maak me zorgen als jij een half uur te laat thuis komt” is de kans groter dat je kind hiernaar luistert en leert rekening te houden met je. Benoem je gevoelens en stimuleer je kind om dit ook te doen. Je mag best aangeven dat je het een moeilijk onderwerp vindt. Zo voorkom je dat je kind de boodschap krijgt dat dit onderwerp niet bespreekbaar is, wanneer het merkt hoeveel moeite het je kost hier over te praten.

Tip 8: Spreek je kind aan op gedrag, niet op de persoon

Wil je je kind aanspreken op iets, benoem dan zijn of haar gedrag. Wanneer we als persoon aangesproken worden, voelen we ons eerder aangevallen dan wanneer we op ons gedrag aangesproken worden. Wanneer je tegen je kind zegt: “je bent ook zo slordig” klinkt dat heel anders dan: “Je hebt een troep van je kamer gemaakt.” Gedrag is ook bij te sturen, die kamer is op te ruimen, terwijl onze persoonlijkheid veel minder gemakkelijk bij te sturen is.

Tip 9: Forceer het niet

Respecteer het wanneer je kind aangeeft niet (meer) te willen praten. Overigens is het niet willen praten van een kind niet altijd onwil of gebrek aan motivatie. Een kind kan een gesprek ook willen vermijden uit angst, verdriet of wanneer het gesprek te lang duurt voor het kind om de aandacht er goed bij te houden. Wanneer je merkt dat je kind minder goed begint op te letten tijdens het gesprek, stop dan het gesprek en kom er op een ander moment op terug. Wees er dan naar een wat ouder kind wel duidelijk in dat jullie het gesprek alleen uitstellen tot een geschikter moment. Laat je zelf ook niet onder druk zetten, stel gerust dat je over een vraag van je kind eerst eens rustig wilt nadenken voordat je antwoord geeft.

Chat met CJG043!We hopen dat deze tips je geholpen hebben. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE