9 TIPS ALS JE KIND GEPEST WORDT

tips kind gepest wordt

Wat moet je doen als je kind gepest wordt? Als je kind je vertelt dat het gepest wordt op school, wil je het liefst direct handelen. Het pesten moet gestopt worden! Een hele natuurlijke reactie. Toch is het goed om even een pas op de plaats te maken. Je helpt je kind het meest als jullie sàmen oplossingen zoeken tegen het pesten. Regie is voor je kind belangrijk, daarmee houdt het grip op wat er gebeurt. In de onderstaande 9 tips lees je hoe je samen met je kind tot oplossingen komt om het pesten te stoppen.

Tip 1: Geef je kind een compliment

Waarschijnlijk heeft je kind het moeilijk gevonden om over het pesten te vertellen. Schaamte en angst voor jouw reactie kunnen meespelen. Ook wil je kind niet dat jij je zorgen maakt. Daarom is het belangrijk om tegen je kind te zeggen dat je blij bent dat het je in vertrouwen neemt en het hiervoor een compliment te geven.

Tip 2: Luister zonder oordeel

Laat je kind vertellen wat er gebeurt en hoe het zich voelt. Stel je kind gerust en zeg dat het boos of verdrietig mag zijn. Neem een open en rustige houding aan. Probeer je emoties in bedwang te houden en je kind niet af te schrikken met je eigen mening.

Tip 3: Maak duidelijk dat pesten niet oké is

Laat je kind weten dat wat er gebeurt niet oké is. Vertel je kind dat niemand het recht heeft om hem/haar te pesten. Dat het mag zijn wie het is en dat het goed is, zoals het is.

Tip 4: Breng samen de situatie in kaart

Beantwoord samen met je kind de volgende vragen. Wie pesten er, op welke manier, waar en wanneer? Heeft je kind er al over gepraat met de leerkracht? Hoe heeft deze gereageerd? Wat is pesten en wat is nog plagen? Gebeurt het over en weer en kan er samen om gelachen worden of niet?

>> Lees ook eens: Praten met je kind over zijn/haar rol in de groep

Tip 5: Geef je kind de regie

Als je kind al wat ouder is, is het belangrijk om altijd in overleg met je kind te handelen. Ga het niet voor je kind oplossen, geef je kind een actieve rol. Zeg je kind dat jullie samen een oplossing gaan zoeken. Regie en grip houden op de situatie is heel belangrijk voor je kind. Het gaat tenslotte om hem/haar en dit geeft je kind meer zelfvertrouwen.

Tip 6: Kom samen tot oplossingen tegen het pesten

Bespreek samen hoe jullie dit aan kunnen pakken. Vraag je kind wat het graag wil dat er nu gebeurt. Schrijf alles op. Wat kan je kind zelf doen? Wil je kind eerst zelf met de leerkracht praten? Hoe kan je kind reageren op de pesters? Wat kunnen jullie samen doen? Soms zit de oplossing al in iets kleins: in een andere plek in de klas bijvoorbeeld.

Tip 7: Niets doen tegen pesten is geen optie!

Uit angst voor gevolgen, wil je kind misschien niet dat de leerkracht het te horen krijgt. Luister naar de zorgen van je kind. Wat denkt je kind dat er gaat gebeuren als de leerkracht het weet? Neem deze zorgen serieus en geef dit ook aan. Maar maak je kind duidelijk dat het pesten moet stoppen en dat dit niet gaat zonder de leerkracht erbij te betrekken. Laat je kind de bespreekpunten mee bepalen en zet deze op papier.

Tip 8: Maak een afspraak met de leerkracht

Ga in het gesprek met de leerkracht in op wat jullie samen kunnen doen tegen het pesten. Wat kan de school – leerkracht doen? Wat kun je als ouder doen? Wat kan je kind doen? Maak concrete afspraken over wie wat gaat doen. Plan op korte termijn een vervolgafspraak. Spreek ook af dat je kind altijd terecht kan bij de leerkracht. Op momenten, zoals voor schooltijd, tijdens de pauze en tijdens ophaaltijd biedt de leerkracht veiligheid.

Tip 9: Oefen samen de nieuwe aanpak

In een rollenspel kan je kind zijn nieuwe houding en manier van reageren oefenen. Laat je kind opschrijven wat het wilt zeggen tegen de pester. Blijf oefenen totdat je kind zich zeker genoeg voelt om het in de praktijk uit te voeren. Prijs je kind!

Je kind kan ook weerbaarder worden door het volgen van een cursus Rots en Water, deze wordt geregeld gratis aangeboden in onze regio.

Chat met CJG043!We hopen dat deze tips je geholpen hebben. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE