8 TIPS OM MET JE KIND TE PRATEN OVER DRANK, DRUGS EN ROKEN

tips kind praten drank drugs roken

Veel jongeren gaan in hun puberteit experimenteren en op zoek naar hun grenzen. Daarbij komen ze op een bepaald moment ook in aanraking met de genotsmiddelen alcohol, sigaretten en drugs. Vaak gebeurt dit via vrienden en/of klasgenoten op de middelbare school. Wanneer je vermoedt dat je kind vaak of veel genotmiddelen gebruikt, kun je je hier als ouders behoorlijk ongerust over maken. Hoe maak je deze zorgen op een goede manier bespreekbaar met je puber? Wij geven je tips!

Tip 1: Zorg dat je zelf goed geïnformeerd bent

Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de feiten voordat je met je kind gaat praten over zijn of haar gebruik van een bepaald genotmiddel. Om je puber op een overtuigende manier te kunnen wijzen op de risico’s van het gebruik, is het natuurlijk belangrijk zelf goed te weten wat deze risico’s zijn. Dit helpt je ook om aan je kind uit te leggen waarom je je zorgen maakt of grenzen wil stellen.

Tip 2: Begin op tijd…

In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’; wacht niet met het bespreekbaar maken van het onderwerp genotsmiddelen tot je kind wekelijks op stap gaat en bepaalde middelen frequent gebruikt. Door al van jongs af aan jullie normen en waarden op het gebied van drank, drugs en roken te delen, verklein je de kans dat je kind hier grenzeloos mee om zal springen. Omdat we weten dat er een verhoogde kans is op verslaving wanneer iemand op jonge leeftijd met genotmiddelen begint, is het sowieso goed om de leeftijd waarop het kind kennis maakt met genotmiddelen, zo lang mogelijk uit te stellen. Volgens de richtlijnen van NIX18 bij voorkeur tot na het achttiende levensjaar!

>> Lees ook: Veilig en verantwoord uitgaan stimuleren? 5 tips!

Tip 3: Je hebt meer invloed dan je denkt…

Uit onderzoek blijkt dat jongeren meer belang hechten aan de mening van hun ouders dan deze zouden vermoeden. In de puberteit zijn de meeste kinderen namelijk onzeker, waardoor ze behoefte hebben aan houvast. Jij als ouder kan dat bieden door duidelijke grenzen te stellen. Jongeren geven zelfs aan het op prijs te stellen wanneer hun ouders dat doen! Maak bijvoorbeeld afspraken over de setting waarin je kind welke genotmiddelen mag gebruiken en hoeveel dan acceptabel is.

>> Afspraken maken met je puber is niet altijd even gemakkelijk. Lees eens het artikel: Praten over regels en afspraken met je puber? 7 tips!

Tip 4: Blijf in contact!

Hoewel het soms een hele uitdaging kan zijn, is het juist in de puberteit van belang om te investeren in een goede verstandhouding met je kind. Hoewel pubers zich losmaken en steeds meer hun eigen leven leiden, is het belangrijk als ouders op de hoogte te blijven van wat je kind allemaal doet. Toon niet alleen interesse in de dagelijkse activiteiten van je kind, maar vraag ook door naar de manier waarop je kind dingen beleeft. Wanneer je kind het gevoel heeft dat alles bespreekbaar is en dat het niet veroordeeld of afgerekend zal worden op hetgeen het vertelt, is jouw invloed natuurlijk het grootst!

Tip 5: Leer je kind ‘nee’ zeggen

Juist in de puberteit zijn kinderen erg gevoelig voor invloeden van buitenaf. Men wil ‘erbij’ horen en dan kan het moeilijk zijn om trouw te blijven aan de eigen normen en waarden. Ook kan er in groepsverband druk uitgeoefend worden. Als alle anderen binnen een groep iets proberen, kan het voor je kind moeilijk zijn om ‘nee’ te zeggen. Maak ook deze processen bespreekbaar! Hoe werkt dat in zijn of haar vriendengroep? Hoe gaat het daarmee om? Zijn er ook vrienden of vriendinnen die het anders doen? Op welke manieren kun je ‘nee’ zeggen? Probeer het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van je kind hierin te vergroten.

Tip 6: Stay cool!

Heb je van jongs af aan met je kind gepraat over middelengebruik? Dacht je dat je kind de grenzen wel zou kennen en gaat het toch een keer (goed) mis? Stay cool! Realiseer je dat experimenteergedrag van pubers ‘erbij hoort’ en in de meeste gevallen onschuldig is. Wanneer je kind een keer een sigaretje rookt of aangeschoten of stoned thuiskomt, betekent dat niet meteen dat het een problematisch gebruiker is of een verslaving heeft. Veel jongeren proberen genotmiddelen één keer uit. Maak je dus niet direct ongerust!

Tip 7: Kies een goed moment

Wanneer je je wel écht zorgen maakt over het gebruik van genotmiddelen, is het belangrijk het juiste moment te kiezen om hierover het gesprek aan te gaan. Hoewel het misschien verleidelijk is: doe dit niet op het moment dat je kind te laat en onder invloed thuiskomt van een feest, of in het bijzijn van vrienden! Ook de volgende ochtend, als het met een kater aan de ontbijttafel zit, is dit niet de meest ideale setting. Kies liever een ‘neutraal’ moment, waarop er ruimte is voor een rustig gesprek. Tijdens een wat langere rit met z’n tweetjes in de auto of tijdens een blokje om?

Tip 8: Hou geen preek!

Jongeren vinden het belangrijk dat er ook oor is voor hun verhaal. Maak je dit thema vanuit een bepaalde bezorgdheid bespreekbaar, vergeet dan niet om eerst naar de beweegreden(en) van je kind te vragen! Geef je kind de ruimte om zijn of haar verhaal te doen en luister rustig en aandachtig naar wat het te zeggen heeft. Probeer echt het gesprek aan te gaan, in plaats van een preek te geven, al dan niet met veroordelingen en dreigementen. Kortom; je mag bezorgd zijn, maar doe dit vanuit een open en belangstellende houding. En geef je kind de kans om rustig na te denken over het gesprek en er later nog eens op terug te komen.

Chat met CJG043!We hopen dat deze tips je geholpen hebben. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE