7X ZO STIMULEER JE HET GEVOEL VAN ZELFVERTROUWEN BIJ JE KIND!

stimuleer gevoel zelfvertrouwen kind

Is jouw kind soms ook wat onzeker? Gaat het nieuwe dingen uit de weg? Geeft het snel op of raakt het gefrustreerd als dingen niet lukken? Dan kan je kind misschien wel wat extra zelfvertrouwen gebruiken! Want zelfvertrouwen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het helpt ze bijvoorbeeld om makkelijker nieuwe uitdagingen aan te gaan. Kinderen met voldoende zelfvertrouwen leren ook makkelijker omdat ze niet bang zijn fouten te maken. En ze hebben een positiever zelfbeeld, waardoor ze doorgaans ook beter in hun vel zitten. Gelukkig kun je als ouders veel doen om het zelfvertrouwen van je kind te stimuleren. Lees hier hoe je dit aanpakt!

Tip 1: Laat je kind zoveel mogelijk ‘zichzelf’ zijn

Zelfvertrouwen begint bij het gevoel hebben dat je er mag zijn zoals je bent. Als ouders leg je de basis voor dit gevoel. Door je kind het gevoel te geven dat het belangrijk is. En je kind te laten merken dat zijn gedachten, gevoelens en mening ertoe doen. Probeer dus altijd te luisteren naar wat je kind te zeggen heeft. Ook al ben je het er inhoudelijk niet mee eens en gaat het ook niet gebeuren zoals je kind dat graag wil. Erken de beleving van je kind en leg uit waarom je hier wel of niet in mee kan gaan. Daarmee leer je je kind om zijn eigen mening te uiten en ermee om te gaan als dingen uiteindelijk toch anders lopen. En dat gevoelens van frustratie, teleurstelling of verdriet er dan ook gewoon mogen zijn.

Tip 2: Geef je kind verantwoordelijkheden

Door je kind verantwoordelijkheden of taakjes te geven die passen bij zijn of haar leeftijd, kun je ook het zelfvertrouwen van je kind stimuleren. Zeker bij jonge kinderen geldt dat ze al enorm kunnen genieten wanneer ze jou mogen helpen bij ‘volwassen’ taakjes. Voor jou als ouder betekent dit dat je soms geduld moet hebben, omdat ‘zelf doen’ kan betekenen dat het wat minder snel of goed gaat. En dat je je misschien moet beheersen om niet in te grijpen of het toch ‘even snel’ zelf te doen. Bij oudere kinderen gaat het vaak meer om het geven van verantwoordelijkheden. Die je steeds verder kunt uitbreiden richting zelfstandigheid.

Tip 3: Stimuleer je kind uitdagingen aan te gaan

Juist als je kind aangeeft iets lastig of eng te vinden, is het goed om je kind te motiveren en stimuleren om het toch te doen. Heb vertrouwen in je kind en straal dat ook uit. Want zeker als het dan toch lukt, krijgt het zelfvertrouwen een enorme boost! En lukt het nog niet helemaal? Geen probleem! Een uitgelezen kans om je kind te leren dat het helemaal niet erg is om fouten te maken. Omdat je daar juist van leert!

Tip 4: Laat je kind zelf oplossingen zoeken

Laat je kind zoveel mogelijk zelf oplossingen bedenken voor ‘problemen’ en lastige situaties die het tegenkomt. In plaats van scheidsrechter te gaan spelen als je kind naar je toe komt omdat het tijdens het spelen in conflict is geraakt met een leeftijdsgenootje, kun je ook vragen hoe het dat conflict zou kunnen oplossen. Probeer dus zoveel mogelijk vragen te stellen om je kind te helpen, maar laat je kind zelf tot een oplossing komen. Want het geeft kinderen een zelfverzekerd gevoel als ze merken dat ze in staat zijn om dingen zelf op te lossen.

Tip 5: Geef de goede complimenten

Misschien denk je dat je een kind dat weinig zelfvertrouwen heeft nooit complimenten genoeg kunt geven? Dat klopt niet helemaal! Daarom is het belangrijk om je kindje op een goede manier te complimenteren. Wanneer je als kind al voor de kleinste dingen een compliment krijgt, wordt een compliment al snel minder waard. Je kind kan je complimenten ook niet meer serieus gaan nemen, als je complimenten niet meer passen bij de geleverde prestatie. Geef dus vooral complimenten als je kind iets moeilijks of nieuws probeert. En richt de complimenten dan bijvoorbeeld op het feit dat je kind zijn best heeft gedaan, doorzettingsvermogen heeft getoond, überhaupt mee deed of veel plezier had. En niet op het resultaat. Want dat kan juist tot faalangst leiden!

Meer weten over faalangst? Lees dan ons artikel ‘Faalangst bij kinderen’.

Tip 6: Leer kinderen positieve kanten zien

Kinderen die wat onzeker zijn aangelegd zijn vaak geneigd om meer aandacht te besteden aan de minder goede kanten van dingen (en ook zichzelf). Daarom kan het goed zijn om je kind te leren om ook naar het positieve te kijken. In plaats van direct zelf een compliment te geven als ouder, kun je ook aan je kind vragen wat het er zelf van vond. Zijn er inderdaad dingen die beter kunnen? Erken het gevoel van je kind, probeer het te normaliseren (het is heel normaal dat…) en vraag je kind naar wat het zou kunnen doen om het een volgende keer anders of beter te laten verlopen.

Tip 7. Jij bent het voorbeeld!

Zoals bij heel veel zaken, geldt ook bij het versterken van het zelfvertrouwen van je kind dat je je bewust moet zijn van je eigen voorbeeldrol. Een ouder die zelfvertrouwen uitstraalt, brengt dit ook over op zijn of haar kind. Laat zien dat je uitdagingen niet uit de weg gaat. Denk in mogelijkheden en oplossingen en betrek je kinderen bij dat proces. En last but not least: laat zien dat je jezelf ook weer niet te serieus moet nemen. En dat het prima is om eens goed om jezelf te lachen! Want zelfvertrouwen betekent ook dat je je minder goede kanten gewoon kunt erkennen!

Chat met CJG043!We hopen dat deze tips je geholpen hebben. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE