7 TIPS OM DE INVLOED VAN ‘FOUTE VRIENDEN’ TE BEPERKEN

tips invloed foute vrienden puber beperken

Naarmate je kind ouder wordt, heb je als ouder steeds minder invloed op de vriendschappen die het onderhoudt. Waar vriendjes in de basisschoolperiode nog regelmatig over de vloer kwamen, hebben pubers veelal buitenshuis contact met leeftijdgenoten. Als ouder heb je hier minder zicht op. Heb jij het vermoeden dat je puber omgaat met ‘foute vrienden’ of heb je zelf niet zo’n goed gevoel bij een bepaald contact van je kind? Dan kunnen deze tips je helpen om de invloed van ‘foute vrienden’ zo laag mogelijk te houden. Weet je zeker dat je kind omgang heeft met foute vrienden? En raakt je kind hierdoor in de problemen? Dan is tip 7 van toepassing!

Tip 1: Niet verbieden!

Veel ouders die de indruk hebben dat hun kind omgaat met een ‘foute vriend(in)’ zullen direct geneigd zijn om die vriendschap te verbieden. Het advies luidt: doe dat niet! Pubers zetten zich graag af tegen hun ouders. Als jij het contact verbiedt, is de kans groot dat je kind het juist gaat opzoeken. Vanwege het verbod moet dit dan stiekem. Dit maakt het contact extra spannend en interessant voor je puber. Vanwege het verbod zal je kind bovendien niet meer vertellen wat het meemaakt met die betreffende vriend(in), waardoor jij als ouder geen zicht meer hebt op wat er gebeurt. En je dus ook niet kunt bijsturen of ingrijpen als dat nodig is.

>> Lees ook: Praten over regels en afspraken met je puber? 7 tips!

 Tip 2: Geef het een kans…

Vanuit bezorgdheid kun je als ouder te snel zijn in je oordeel over een bepaald contact van je kind. Durf nieuwe vriendschappen van je puber een kans te geven. Vraag je kind om die betreffende vriend(in) een keer mee naar huis te nemen. Daardoor kun je hem/haar wat beter leren kennen. Wellicht ervaar je dan dat het reuze meevalt? Of je ziet na verloop van tijd dat je eigen kind heel goed kan omgaan met het negatieve gedrag van die vriend(in) en daar zelf niet in mee gaat.

Tip 3: Blijf betrokken

In plaats van je kind het contact met een bepaalde vriend(in) te verbieden, is het veel verstandiger zelf te investeren in een goed contact met je kind. Hoewel pubers de indruk kunnen wekken het allemaal zelf te willen doen, vinden ze het meestal toch fijn te ervaren dat hun ouders betrokken zijn bij wat ze doen. Kinderen die een goed contact hebben met hun ouders zijn doorgaans minder geneigd om zich af te zetten. Ook zijn ze meer bereid om rekening te houden met de normen en waarden van de ouders. Dit kan helpend zijn om beter weerstand te kunnen bieden aan eventuele negatieve invloeden van vrienden.

Tip 4: Toon interesse

Door interesse te tonen in álle vriendschappen van je kind, dus ook die waar jij minder blij mee bent, krijgt je kind het gevoel dat ook die vriend(in) een eerlijke kans krijgt. Hierdoor voorkom je dat je kind – omdat jij negatief bent – zelf alleen nog maar de positieve kanten van die betreffende vriend(in) wil zien. Al is het maar om te ‘bewijzen’ dat jij het fout had! Probeer er dus open in te staan. Geef je kind de ruimte om zelf de mindere kanten van die vriend(in) te benoemen, zonder hier direct een oordeel aan te hangen. Daarmee help je je kind om eerder zelf tot de conclusie te kunnen komen dat die vriendschap eigenlijk toch niet zo leuk of gelijkwaardig is.

>> Lees ook: 7 tips om met je puber in gesprek te komen en te blijven! 

Tip 5: Geef vertrouwen

Wanneer je voorgaande tips toepast, geef je je kind het gevoel dat jij vertrouwen hebt in de keuzes die het maakt in het aangaan van vriendschappen. Laat je kind weten dat je erop vertrouwt dat het verstandige keuzes maakt binnen die vriendschappen en dat het altijd bij je terecht kan om dingen te bespreken. Daarmee leg je de verantwoordelijkheid bij je kind, stimuleer je het gevoel van zelfvertrouwen en zet je de deur open om eventuele negatieve ervaringen of twijfels te delen.

Tip 6: Kijk samen naar alternatieven

Heeft jouw kind, naast die ‘foute vriend’ weinig sociale contacten? Dan kan het zijn dat je kind (onbewust) ervoor kiest deze vriendschap aan te houden, omdat het dan tenminste een ‘vriend’ heeft. Door samen met je kind op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om in contact te komen met leeftijdgenoten (bijvoorbeeld bij een sportclub of vereniging), kan je kind nieuwe vriendschappen opdoen. Daardoor gaat het die ene foute vriend misschien minder nodig hebben.

Tip 7: Stel grenzen en zoek indien nodig hulp!

Laat jouw puber – onder invloed van vrienden – ongewenst gedrag zien? Is er bijvoorbeeld sprake van vandalisme of schoolverzuim? Dan moet je als ouder natuurlijk grenzen stellen. Ga het gesprek aan over dit ongewenste gedrag en praat daarbij vooral over het gedrag van jouw kind. Probeer zo min mogelijk aandacht te besteden aan de invloed van de betreffende vriend(en).

Haalt je kind zelf die vrienden erbij als excuus (‘ja maar, Roberto had het bedacht’)? Wijs je puber er dan op dat het altijd zelf verantwoordelijk is voor het eigen gedrag! Blijft je kind in herhaling vallen en heb je het gevoel de grip op je kind steeds meer kwijt te raken? Deel dan je zorgen met een professional. Bijvoorbeeld de mentor op school of de huisarts.

Bron: www.opvoedadvies.nl

Chat met CJG043!We hopen dat deze tips je geholpen hebben. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE