6 TIPS VAN STEUNPUNT MANTELZORG ZUID VOOR MANTELZORGERS

tips voor mantelzorgers

Als je eigen ouders ouder worden, is de kans groot dat je vroeg of laat mantelzorgtaken op je gaat nemen. Hoe combineer je dat met je eigen gezin? Deze tips van Steunpunt Mantelzorg Zuid kunnen helpen!

Tip 1: Zoek tijdig hulp

Vanuit Steunpunt Mantelzorg proberen we mensen bewust te maken van het belang om al in een vroeg stadium aan de bel te trekken en hulp en steun te zoeken. Dat kan bij een professional, maar natuurlijk ook in je eigen netwerk. Deel je verhaal, zorgen, twijfels en emoties. En kijk wie je op welke manier zou kunnen ondersteunen.

Tip 2: Deel de lasten

Vaak is er één ‘spilmantelzorger’ die het grootste deel van de (of alle) zorgtaken op zich neemt. Toch moet je dat eigenlijk zien te voorkomen. Want op de korte termijn redt je het misschien nog wel alleen, maar je moet het ook kunnen volhouden! Neem anderen dus van begin af aan mee en ga het niet alleen doen. Zodat je met name met het oog op de langere termijn taken en verantwoordelijkheden kunt spreiden.

Tip 3: Focus op het positieve

Als je gaat zorgen en je komt op het punt dat je overbelast raakt, dan bestaat het risico dat je oog verliest voor de positieve kant van het zorgen voor de ander. Alles voelt dan alleen nog maar als belastend. Dan kan het helpen om met momenten bewust stil te staan bij de fijne dingen en de persoon achter de ziekte. En natuurlijk kan het ook zijn dat er (tijdelijk) meer professionele hulp ingevlogen moet worden, zodat je als mantelzorger weer wat op krachten kunt komen en weer meer de positieve gevoelens kunt ervaren in het zorgen voor de ander.

Tip 4: Goed is goed genoeg

Juist met het oog op de lange termijn is het belangrijk om niet naar perfectie te willen streven. En het meer te benaderen vanuit het ‘goed genoeg’ principe. Neem in dat kader niet meer over dan nodig is en laat eventuele schuldgevoelens voor wat ze zijn. Want als je je daardoor gaat laten leiden, is de kans groot dat je over je eigen grenzen zult gaan.

Tip 5: Verdiep je in de ziekte of beperking van de zorgbehoevende

Een tip die wij ook vaak meegeven aan mantelzorgers, is om zich te verdiepen in de ziekte of het gedrag van de zieke. Zodat je het beter kunt begrijpen. Denk bijvoorbeeld aan karakterverandering na een hersenbloeding of een verhoogde prikkelgevoeligheid bij niet aangeboren hersenletsel. Dat extra stuk begrip kan ook helpen om het allemaal wat lichter te laten voelen.

Tip 6: Maak het bespreekbaar op je werk

Veel mantelzorgers wachten lang om hun werkgever in te lichten over hun mantelzorgtaken. Omdat men niet wil zeuren bijvoorbeeld. Toch adviseren wij om tijdig in gesprek te gaan en eerlijk te zijn over wat er speelt. Dan kan de werkgever namelijk meebewegen, bijvoorbeeld in een stukje flexibiliteit. Dat kan zoveel schelen; als je makkelijker wat vroeger weg kunt om mee naar het ziekenhuis te gaan, zonder dat dit vragen oplevert!

Over Steunpunt Mantelzorg Zuid

“Steunpunt Mantelzorg Zuid informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers, Door middel van individuele coaching trajecten, cursussen, bijeenkomsten en contactgroepen. Ook zet het steunpunt bekwame en betrokken zorgvrijwilligers in om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Meer informatie over het uitgebreide aanbod van het steunpunt en de activiteitenagenda vind je op hun website: www.mantelzorgzuid.nl.

Mantelzorgwaardering Gemeente Maastricht Maastricht

In veel gemeentes kun je als mantelzorgontvanger een mantelzorgwaardering aanvragen voor jouw mantelzorger. Een dergelijk mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor je mantelzorger. Wanneer je dit aanvraagt, ontvangt je mantelzorger € 75,00 mantelzorgwaardering van de gemeente. Je kunt je mantelzorger zelf hiervoor aanmelden. Op deze pagina van de gemeente Maastricht lees je er meer over!

Chat met CJG043!We hopen dat deze tips je geholpen hebben. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE