6 TIPS OM MET JE KIND TE PRATEN OVER HET CORONAVIRUS

Shantala Babymassage Bewust Contact Kind

Het nieuws over het coronavirus is niet te missen en houdt ook kinderen bezig. Zeker nu de scholen gesloten zijn. Hoe kun je goed met je kind(eren) over de uitbraak praten zonder angst te zaaien? Wij geven je 6 tips!

Tip 1: Stel vragen en luister

Om te kunnen bepalen hoezeer het onderwerp bij je kind leeft en goed te kunnen aansluiten bij de belevingswereld van je kind, is het belangrijk om eerst vragen te stellen. Wat heeft je kind gehoord over het coronavirus? Misschien zijn er dingen die niet kloppen of die je wat moet nuanceren? En wat vindt je kind er eigenlijk van? Dit geeft je inzicht in de manier waarop je kind het beleeft. Is het bang voor het virus? Of zit het vooral met vragen? Laat je kind in ieder geval vertellen en daarmee het gesprek leiden. Dit kan in principe op elk moment. Maak er geen zwaar gesprek van, je hoeft er niet ‘speciaal voor te gaan zitten’. Begin er ook liever niet over vlak voor het slapen gaan!

>> Kinderen in de kleuterfase kun je er beter, als dat lukt, helemaal voor afschermen. Lees in dit artikel waarom.

Tip 2: Wees eerlijk

Je wil je kind niet onnodig bang maken. Toch adviseren experts om eerlijk te zijn! Als kinderen niet precies weten wat er aan de hand is, vullen ze de onwetendheid in met emotie. Daarom is het extra belangrijk om ze zo goed mogelijk uit te leggen wat het coronavirus is en waarom het virus gevolgen heeft voor de samenleving. Vertel daarbij eerlijk hoe het zit en blijf bij de feiten. Draai er bijvoorbeeld niet omheen dat mensen kunnen overlijden door het virus. Maar vertel ook dat kinderen relatief weinig ziek worden. En dat niet iedereen die hoest het coronavirus heeft. Leg vervolgens uit wat alle mensen en jouw kind ertegen kunnen doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en te voorkomen dat zij besmet raken. Goed je handen wassen en in je elleboog niezen bijvoorbeeld.

Tip 3: Help je kind begrijpen

In de basisschoolleeftijd leren kinderen abstracter denken. Ze gaan steeds meer begrijpen, maar hebben daar wel hulp van een volwassene bij nodig. Allereerst kun je je kind helpen het nieuws over het coronavirus beter te begrijpen door ‘moeilijke’ of abstracte begrippen uit te leggen. Daarnaast kun je genomen besluiten toelichten: “De scholen sluiten, zodat kinderen het virus niet kunnen doorgeven aan oude of zwakke mensen.” Je hoeft als ouder ook niet op elke vraag een antwoord te hebben. Je kunt aangeven dat sommige dingen nog niet bekend zijn. Het belangrijkste is dat je naar je kind luistert!

Tip 4: Erken en stel gerust

Het is belangrijk om de gevoelens van je kind te erkennen. Niet door te zeggen: “Je hoeft niet bang te zijn”. Maar door bijvoorbeeld te zeggen: “Ik zie dat je bang bent. Zullen we samen op zoek gaan naar wat je precies over het virus wil weten?” Probeer daarbij wel als ouder je eigen emoties onder controle te houden. Je kind neemt namelijk jouw emoties over. Je kunt best vertellen dat je zelf ook geschrokken bent, maar probeer je eigen angst bij je kind weg te houden. Kinderen vertrouwen immers op hun ouders voor hun eigen veiligheid. Wanneer ze zien dat jij bang bent, zal dit bij henzelf hun gevoel van onveiligheid vergroten. Focus op positieve informatie, zoals: “Het coronavirus is besmettelijker dan griep, maar voor zieke mensen wordt in ons land goed gezorgd en gelukkig zijn er heel wat slimme mensen op zoek naar oplossingen.” Sluit gesprekjes over nare dingen het liefst af door op een fijne manier wat tijd met je kind door te brengen. Doe een spelletje, zing een liedje samen of lees een vrolijk verhaal voor. Kinderen nemen het makkelijkst afstand van zwaar nieuws door zelf iets leuks te doen. Door het samen te doen voelen ze zich geborgen en zal hun veilige gevoel nog sneller terugkeren.

Tip 5: Praat er niet teveel over

Voorkom dat het thuis alleen nog maar over het coronavirus gaat. Als er over niks anders meer wordt gesproken, wordt het voor jouw kind nog groter en misschien ook enger. Vooral kinderen vanaf negen jaar maken nieuws soms groter dan het is. Houd hier dus rekening mee bij het brengen van het nieuws.

Tip 6: Beperk en bewaak beelden

Hoewel je het nieuws niet helemaal weg kan houden, kun je als ouder wel de beelden die je kind te zien krijgt in jouw aanwezigheid beperken en bewaken. Kijk samen naar het nieuws. Of laat je kind enkel naar het Jeugdjournaal kijken. Zij zijn er in gespecialiseerd om moeilijke onderwerpen over te brengen op het niveau van kinderen.

Bronnen:

 

We hopen dat deze tips je geholpen hebben. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE