6 TIPS OM MET JE BASISSCHOOLKIND TE PRATEN OVER HEFTIGE GEBEURTENISSEN IN HET NIEUWS

tips basisschoolkind praten heftige gebeurtenissen

Wanneer kinderen naar de basisschool gaan, wordt het lastiger om schokkend wereldnieuws bij hen weg te houden. Zij horen er immers van alles over op school. Juist omdat ze van alles horen, maar dit niet altijd goed kunnen plaatsen, is het belangrijk hierover het gesprek aan te gaan. Om vragen te beantwoorden, je kind een luisterend oor te bieden en gerust te stellen. Wij geven je een aantal tips om dit op een goede manier te doen!

Tip 1: Stel vragen

Om goed te kunnen aansluiten bij de belevingswereld van je kind, is het belangrijk om eerst vragen te stellen. Wat heeft je kind gehoord? Misschien zijn er dingen die je wat moet nuanceren? En wat vindt je kind daar eigenlijk van? Dit geeft je inzicht in de manier waarop je kind het beleeft. Is het bang? Of zit het vooral met vragen? Het één vraagt natuurlijk een andere reactie van jou als ouder dan het ander! Laat je kind in ieder geval vertellen en daarmee het gesprek leiden. Dit kan in principe op elk moment. Je hoeft er niet ‘speciaal voor te gaan zitten’. Begin er echter liever niet over vlak voor het slapen gaan!

Tip 2: Ken je kind

Hou rekening met het karakter van je kind. Met sommige kinderen kun je vanuit hun algemene interesse in het wereldnieuws uitgebreid over heftige gebeurtenissen praten. Andere kinderen zijn gevoeliger en worden angstig van te lang stil staan bij dergelijke thema’s. Jij als ouder kent je kind het beste. Volg daarbij dus vooral ook je gevoel! Voor alle kinderen geldt dat extra aandacht en knuffels een veilig en verbonden gevoel geven in onzekere of angstige tijden.

Tip 3: Help je kind begrijpen

In de basisschoolleeftijd leren kinderen abstracter denken. Ze gaan steeds meer begrijpen van het wereldnieuws, maar hebben daar wel hulp van een volwassene bij nodig. Allereerst kun je je kind helpen het nieuws beter te begrijpen door ‘moeilijke’ of abstracte begrippen uit te leggen. Daarnaast kun je als volwassene een individuele gebeurtenis in een breder perspectief plaatsen voor je kind. Bijvoorbeeld door uit te leggen wat terrorisme is en wat de redenen hiervoor zijn. Vaak hebben kinderen hier zelf ook al ideeën over, waar ze je over kunt laten vertellen en weer op kunt aanhaken. Je hoeft als ouder ook niet op elke vraag een antwoord te hebben. Je kunt aangeven dat sommige dingen nog niet bekend zijn. Het belangrijkste is dat je naar je kind luistert!

Tip 4: Wees eerlijk

‘Kan zoiets ook hier gebeuren?’ is een veel gestelde en heel reële vraag, die voor ouders lastig kan zijn om te beantwoorden. Je wil je kind niet onnodig bang maken. Toch adviseren experts om eerlijk te zijn! Zeg dus niet dat zoiets in Nederland nooit kan gebeuren, maar leg uit dat de regering en politie er alles aan doen om te zorgen dat zoiets niet gebeurt in ons land. Daarmee kun je je kind toch wat geruststellen en hoef je geen dingen te vertellen die mogelijk niet waar zijn.

Tip 5: Erken en stel gerust

Veel ouders vinden het lastig de juiste balans te vinden tussen enerzijds je kind gerust willen stellen en anderzijds ook hun gevoelens van angst heel goed kunnen invoelen. Het is belangrijk om de gevoelens van je kind te erkennen. Probeer daarbij wel als ouder je eigen emoties onder controle te houden. Je kunt best vertellen dat je zelf ook geschrokken bent, maar probeer je eigen angst bij je kind weg te houden. Kinderen vertrouwen immers op hun ouders voor hun eigen veiligheid. Wanneer ze zien dat jij bang bent, zal dit bij henzelf hun gevoel van onveiligheid vergroten. Je kunt bijvoorbeeld tegen je kind zeggen dat je goed begrijpt dat het bang is of zich zorgen maakt, maar dat het erop moet proberen te vertrouwen dat in ons land al het mogelijke gedaan wordt om veiligheid te garanderen.

Tip 6: Bewaak de grenzen

Hoewel je het nieuws niet meer helemaal weg kan houden bij kinderen in de basisschoolleeftijd, kun je als ouder natuurlijk wel de grenzen bewaken in de mate waarin je kind geconfronteerd wordt met heftige nieuwsfeiten. Ze hoeven bijvoorbeeld niet alle gruwelijke details over aantal doden en hoe ze zijn overleden te weten. Of de beelden herhaaldelijk te zien. Kijk samen naar het nieuws. Of enkel naar het Jeugdjournaal. Zij zijn er in gespecialiseerd om moeilijke onderwerpen over te brengen op het niveau van kinderen.

Chat met CJG043!We hopen dat deze tips je geholpen hebben. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE