6 TIPS BIJ HET OMGAAN MET ONLINE PESTEN

tips omgaan online pesten

Social media vraagt veel van onze jongeren, zoals je ook kunt lezen in ons artikel Sociale druk op social media. Het houdt niet op en voor jongeren staat er best veel druk op, door de hartjes en de likes die je wel of niet krijgt. Je ‘moet’ reacties krijgen op wat je post, anders ga je af ten overstaan van de hele groep. En voor je het weet ben je slachtoffer van online pesterijen. Online pesten komt regelmatig voor. 12% van de meisjes en 7% van de jongens van 15 tot 18 jaar zeggen weleens slachtoffer te zijn van online pesten. In dit artikel geven we tips over hoe je als ouder kunt omgaan met online pesten, of cyberpesten.   

Tip 1: Wees op de hoogte

Als jouw kind slachtoffer is van online pesten, is het goed om als ouder op de hoogte te zijn van wat er zich online allemaal kan afspelen. Dit maakt het makkelijker om je kind hierover te bevragen. Online pesten kan namelijk op veel manieren. Het varieert van uitlachen, uitschelden, bedreigen of buitensluiten op social media, tot het misbruiken van privégegevens als wachtwoorden om nepaccounts mee aan te maken, tot het verspreiden van (bewerkt) foto- of videomateriaal. Ook het aanmaken van een haatprofiel komt regelmatig voor. Dit is een social media account, vaak onder de naam ‘ik-haat-…’ of ‘ …-is-gek’, dat speciaal is aangemaakt om iemand te pesten. Op het profiel worden vervolgens vervelende dingen over de persoon in kwestie gezegd en bewerkte foto’s geplaatst.

Tip 2: Maak het bespreekbaar

Als kinderen online worden gepest, houden ze dit vaak voor zich. Omdat ze zich ervoor schamen (vanwege het grof taalgebruik of omdat ze zelf misschien ook iets doms gedaan hebben) of omdat ze bang zijn voor straf of onbegrip vanuit de ouders. Juist omdat online pesten veel minder zichtbaar is dan ‘normaal’ pesten, is het belangrijk dat je kind er niet te lang alleen mee blijft rondlopen. Toon daarom regelmatig interesse in wat het online meemaakt. Vraag daarbij gericht naar online pesten; komt het voor op zijn/haar school? Heeft je kind het zelf wel eens meegemaakt? Als je kind vertelt gepest te worden, geef je kind dan ook een compliment dat het dit heeft verteld.

Tip 3: Luister!

Hoewel je misschien erg schrikt of boos wordt van hetgeen je kind je vertelt en laat zien over het pesten, is het belangrijk om niet direct in actie te komen. Probeer eerst echt te luisteren naar het hele verhaal van je kind en neem je kind daarin ook serieus. Wat ook belangrijk is, is dat je zelf rustig blijft. Zodat je je kind de emotionele steun en geruststelling kan bieden, die het nodig heeft. 

Tip 4: Zoek samen naar oplossingen

Wanneer je weet wat er speelt, is het goed om samen met je kind te bekijken wat de beste aanpak is. Zijn er dingen die je kind zelf kan doen (zie tip 5)? Kunnen jullie samen het gesprek aangaan met de pester(s)? Is het nodig om school te informeren? Heeft je kind behoefte aan professionele hulp? Moet er aangifte gedaan worden bij de politie? Betrek je kind bij deze afwegingen en zet in elk geval geen stappen zonder je kind hierover te informeren! Ten slotte wordt ook geadviseerd om, hoewel dit misschien een oplossing lijkt, je kind niet de toegang tot internet te ontzeggen.

Tip 5: Maak afspraken

Als je kind online gepest wordt, probeer dan met je kind af te spreken dat het niet meer zal reageren op de negatieve berichtjes. Laat je kind de personen waar het last van heeft, blokkeren. En wat ook belangrijk is, is dat het alle ‘bewijsmateriaal’ bewaart, door het op te slaan of er foto’s van te maken. Als de filmpjes of berichten op een website staan, is het ook mogelijk om de eigenaar van de site te vragen om het materiaal te verwijderen. Maak ook dan eerst weer screenshots als bewijsmateriaal. Wat vaak ook goed is om te doen, is een nieuw mailadres of nickname aanmaken.

Tip 6: Maak je kind weerbaar

Om je kind te beschermen tegen online pesten, is het belangrijk je kind weerbaar te maken. Dit doe je door met je kind te praten over wat het doet op internet en hier ook afspraken over te maken. Meer informatie hierover vind je op onze tippagina’s over veilig internet gebruik door basisschoolkinderen en veilig internetgebruik door pubers.

Bronnen:

Chat met CJG043!We hopen dat deze tips je geholpen hebben. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE