5 TIPS OM SAMEN EEN GOED TEAM TE VORMEN ALS OUDERS

tips goed team vormen ouders

Op een goede manier samenwerken als ouders gaat met vallen en opstaan. Je komt juist jezelf tegen als je samen kinderen hebt. De onderlinge verschillen worden uitvergroot. Let wel, het oneens zijn in een relatie is geen falen, het hoort erbij. Hoe kom je tot een goede samenwerking in de opvoeding, waarbij het ouderschap wordt gedeeld en je elkaar niet tegenwerkt? Met onderstaande 5 tips komen jullie al een heel eind!

Tip 1: Vervul beiden een aanzienlijke rol in de opvoeding

Waar een kind wordt geboren, wordt ook een ouder geboren. Het is belangrijk dat jullie de zorg voor jullie kind en de verantwoordelijkheid (zo gelijkwaardig mogelijk) delen. Combineer jullie sterke kanten en kom tot een taakverdeling waar jullie beiden achter staan. Vind je het als vader moeilijk om een rol te spelen in de zorg voor je baby? Lees dan onze tips voor een hechte band tussen papa’s en hun baby.

Tip 2: Steun elkaar

Geef elkaar de ruimte om ieder zijn eigen weg te vinden in de rol als ouder. Steun elkaar in hoe je beiden met jullie kinderen omgaan, zodat je het gevoel krijgt (en geeft) dat ieders rol als ouder wordt gewaardeerd. Geef elkaar ook eerst en vooral steun en een luisterend oor bij onvermijdelijke ‘opvoeddips’, voordat er tips worden gegeven.

Tip 3: Communiceer open met elkaar over de opvoeding

De ouderrelatie is een andere relatie dan de partnerrelatie. Je moet elkaar leren kennen in deze nieuwe relatie. Het is van belang om jullie (verschillende) opvoedideeën uit te wisselen. Val elkaar niet aan, maar praat ieder vanuit de eigen beleving en het gevoel. Vraag elkaar naar de beweegredenen en denkwijzen. Stoei op deze manier en kom tot een standpunt. En deel ook zeker de leuke (opvoed)dingen met elkaar!

Tip 4: Respecteer elkaars oordeel over hoe je een kind opvoedt

Iedereen heeft andere ideeën over de opvoeding en soms zit of kom je dan ook niet op één (opvoed)lijn. Dat is ook niet nodig. Het is niet erg als kinderen weten dat hun vader anders denkt over zaken dan hun moeder. Het is van belang dat je elkaars mening respecteert en dat aan jullie kinderen laat blijken. Een meningsverschil waar jullie moeilijk uitkomen? Lees eens onze artikels: Verschillen in opvoeding; welke accepteer je en welke overbrug je? en Meningsverschil met je partner? 8x zo voorkom je ruzie!

Tip 5: Steek allebei apart tijd en energie in jullie kinderen

Met mama schaatsen en koekjes bakken, met papa stoeien en leren fietsen. Het is belangrijk dat jullie als ouders apart tijd en energie steken in het omgaan en spelen met en verzorgen van de kinderen. De mate van samenwerken in de opvoeding is namelijk van grote invloed op de afzonderlijke relaties en band van beide ouders met hun kind.

En vergeet ook vooral niet tijd en energie te steken in elkaar! Wij geven je tips: Je relatie goedhouden ondanks het drukke gezinsleven? 7 tips!

Bron: VU magazine – Relatie babyproof

Chat met CJG043!We hopen dat deze tips je geholpen hebben. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE