5 OPVOEDMETHODEN ONDER DE LOEP!

opvoedmethoden onder de loep

Opvoeden gaat niet vanzelf, dat is iets dat de meeste ouders wel zullen herkennen! Maar hoe pak je de opvoeding van je kind(eren) op een ‘goede’ manier aan? Misschien doe je het vooral op je gevoel? Maar misschien vind je het soms ook fijn om wat houvast te zoeken in beproefde opvoedmethodieken? En daar hebben we er heel wat van in Nederland! Hieronder een korte beschrijving van 5 belangrijke opvoedmethodieken. Als je meer wil weten van een bepaalde methode, klik dan vooral door!

1. Natuurlijk Ouderschap / Attachment Parenting

Bij Natuurlijk Ouderschap wordt een goede hechting gezien als basis voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Want; hoe beter de hechting, hoe beter de ouder de signalen van zijn kind begrijpt. En hoe beter het kind zijn ouder begrijpt. Zo ontstaat er een harmonieuze gezinssituatie. Natuurlijk Ouderschap beschrijft een aantal concrete handvaten die hieraan bij dragen.

>> Lees meer over Natuurlijk Ouderschap…

2. Onvoorwaardelijk ouderschap

Onvoorwaardelijk ouderschap legt namelijk de nadruk op het houden van je kind om wie hij is en niet om wat hij doet. Volgens deze visie is het dus belangrijk je kind te laten voelen dat je van hem houdt, ongeacht hoe je kind zich gedraagt. Straffen en belonen om ‘gewenst’ gedrag te stimuleren, past daar niet bij! In plaats daarvan staan begrippen als samenwerken, respect en relatie centraal.

>> Lees meer over onvoorwaardelijk ouderschap…

3. Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet

Verbindend Gezag is een methodiek om agressief en destructief gedrag binnen gezinnen te stoppen op een totaal geweldloze wijze. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is opvoeding vanuit de verbinding met je kind. Verbindend Gezag heeft twee kanten: onvoorwaardelijk investeren in de relatie en geweldloos verzet wanneer gedrag echt onacceptabel is.

>> Lees meer over Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet…

4. De Gordonmethode

De Gordonmethode is gericht op luisteren naar het kind en duidelijk communiceren op basis van gelijkwaardigheid en respect. De Gordonmethode leidt tot communicatie waarin respect voor elkaars meningen en behoeften centraal staan en waarin conflicten zo worden opgelost dat niemand het gevoel heeft dat hij verliest.

>> Lees meer over de Gordonmethode…

5. Omdenken in de opvoeding

Omdenken bij de opvoeding helpt je om lastig gedrag van je kind niet als probleem, maar als mogelijkheid te zien. Omdenken maakt van een probleem een feit: zo kun je van ‘ja-maar’ (het gedrag van mijn kind is niet wat het zou moeten zijn en dat is een probleem) naar ‘ja-en’ (het gedrag van mijn kind is, wat het is).

>> Lees meer over omdenken in de opvoeding…

Chat met CJG043!We hopen dat dit artikel je geholpen heeft. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE