5 HANDIGE SITES VOOR PROFESSIONALS OVER VLUCHTELINGENPROBLEMATIEK OF RADICALISERING

Handige Sites Vluchtelingenproblematiek Radicalisering

Met de toenemende stroom van migranten en vluchtelingen is de kans dat jij als jeugdprofessional in aanraking komt met een migrantengezin groot. Deze groep kent vaak een heel eigen problematiek, vaak gerelateerd aan trauma, die nieuwe vragen met zich mee brengt. Voor jou als professional op casusniveau. Maar ook voor onze maatschappij, waar spanningen toenemen en ‘radicalisering’ een actueel thema is. Daarom zetten wij een vijftal sites voor je op een rij, waar je terecht kunt voor expertise of regionale initiatieven.

1. Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleidt en ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen in onder andere Limburg. Hun professionele beroepskrachten en vele vrijwilligers begeleiden de asielzoekers en vluchtelingen tijdens het hele traject dat zij in Nederland afleggen: van aankomst tot zelfredzaamheid. Zij bieden een aantal mooie projecten. Bijvoorbeeld het project Eigen-Wijs, dat erop gericht is het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren te vergroten en meer grip te krijgen op hun onzekere leven. Of het project Spel aan Huis, waarbij aan huis opvoedingsondersteuning wordt geboden in de vorm van spelbegeleiding aan vluchtelingengezinnen met kinderen tussen de 1 en 6 jaar. Voor alle projecten van Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland, klik je hier.

2. Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS)

Kennisplatform Integratie en Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. Naast een aantal relevante dossiers over o.a. vluchtelingen, discriminatie en radicalisering, thema’s en publicaties, vind je ook een ‘vraag en antwoord’ functie. Zeer de moeite waard!

3. Pharos

Pharos zet haar expertise in om de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de (gezondheids)zorg voor migranten en laagopgeleiden te stimuleren, preventie te bevorderen en het zelfmanagement bij deze groepen te versterken. Op hun website vind je een apart dossier over asielzoekers en vluchtelingen, met een schat aan informatie! Hier vind je de link naar dit dossier.

4. Expertise-unit Sociale Stabiliteit

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) biedt gemeenten, eerstelijns professionals en diverse groepen in de samenleving praktijkkennis aan over maatschappelijke spanningen. De ESS adviseert hoe je deze kennis kunt inzetten, en met welke partijen je hierin kunt samenwerken. De Expertise-unit biedt deze kennis zowel op het brede terrein van maatschappelijke spanningen, als ook meer op het specifieke terrein van radicalisering.

5. Factsheet Jeugdwet en Minderjarige Vreemdelingen

Alle kinderen in Nederland hebben recht op zorg, hulp en bescherming. Dat geldt ook voor kinderen die hier onrechtmatig zijn. Rijk en VNG hebben afspraken over jeugdhulp voor rechtmatig én niet rechtmatig verblijvende minderjarige vreemdelingen. Deze factsheet geeft uitleg over de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Ook vind je er een schema met een overzicht van type jeugdhulp, kostenverantwoordelijke en doelgroep.

MEER INFORMATIE