4 TIPS VOOR ALS JE KIND VAAK RUZIE HEEFT

tips kind vaak ruzie

Op de basisschool raakt elk kind wel eens verzeild in een lastige situatie met andere kinderen. Deze tips kunnen je helpen je kind te leren hoe het om kan gaan met ruzie of andere lastige situaties met leeftijdsgenootjes.

Tip 1: Biedt een luisterend oor

Je kind moet gaan leren om zelf lastige situaties met leeftijdsgenootjes op te lossen. Jij kunt je kind daarbij helpen door een luisterend oor te bieden. Laat je kind vertellen wat het heeft meegemaakt en troost je kind als dat nodig is. Probeer te luisteren zonder te oordelen. Dus niet: ‘jij zal ook wel iets gedaan hebben wat dat andere kind niet leuk vond’ of ‘jij bent ook wel eens kattig naar andere kinderen’. Maar stel vragen om helder te krijgen wat er precies gebeurd is.

Tip 2: Help je kind te ordenen

Wanneer kinderen onder de indruk zijn van hetgeen ze hebben meegemaakt, kost het ze vaak veel moeite om er een samenhangend (en voor de luisteraar) begrijpelijk verhaal van te maken. Probeer je kind dus te helpen om orde te scheppen in ‘het verhaal’. Waar waren jullie, wat deden jullie, wie waren erbij, wat gebeurde er eerst en wat gebeurde er daarna? Hoe liep het af?

Tip 3: Help je kind te begrijpen

Als het gelukt is een samenhangend verhaal te maken van hetgeen er gebeurd is, kun je je kind helpen om het beter te begrijpen door samen te kijken naar oorzaak- en gevolgrelaties. Wat deed jij waardoor de ander op een bepaalde manier reageerde? En wat gebeurde er na jouw reactie? Hoe voelde jij je, toen je zo reageerde? En hoe denk je dat de ander zich toen voelde? Misschien ontdekken jullie zo wel dat je kind eigenlijk niet boos, maar meer teleurgesteld of verdrietig was?

Tip 4: Zoek naar oplossingen

Als het verhaal geordend is en je kind meer inzicht heeft gekregen in waarom het gelopen is zoals het gelopen is, kunnen jullie samen op zoek naar oplossingen. Wat had je kind anders kunnen doen in die situatie? Of wat kan je kind in het algemeen doen in dit soort situaties? Het belangrijkste is dat je kind leert om zelf om te gaan met lastige situaties met leeftijdsgenootjes. Geef je kind daarom de ruimte om zelf oplossingen te verzinnen. Je kunt je kind wel een beetje op weg helpen, maar zorg dat je kind het gevoel heeft zelf een oplossing verzonnen te hebben. Daarmee groeit het vertrouwen in zichzelf. Dat het in staat is om op een goede manier met lastige situaties om te gaan.

Chat met CJG043!We hopen dat deze tips je geholpen hebben. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE