3X ZO LEG JE DE BASIS VOOR EEN LANGDURIG STABIEL EN FIJN GEZINSLEVEN!

basis langdurig stabiel fijn gezinsleven

Dat het krijgen van kinderen een grote impact heeft op de partnerrelatie van de ouders is algemeen bekend. Wist je dat stellen met kinderen zelfs 8x zo vaak ruzie hebben als stellen zonder kinderen? En dat maar liefst 30 tot 35 % van de stellen uit elkaar gaat nog voor het oudste kind 3 jaar is? Naar alle waarschijnlijkheid hadden deze stellen hele andere toekomstdromen toen ze besloten om een gezinnetje te stichten. Het opbouwen en onderhouden van een fijn gezinsleven blijkt dus best een uitdaging te zijn! Daarom 3 tips voor hoe je een stevige basis kunt leggen voor een langdurig stabiel en fijn gezinsleven!

Tip 1: Praat over wat jullie écht belangrijk vinden!

Hebben jij en je partner een gedeelde visie over wat jullie belangrijk vinden in de opvoeding van de kinderen en het gezinsleven in het algemeen? Of verschillen jullie sterk in de ideeën die jullie hierover hebben? Bijvoorbeeld doordat jullie beide van thuis uit heel andere normen en waarden en gezinsrituelen hebben meegekregen? Hoe dan ook is het belangrijk om als ouders met elkaar in gesprek te blijven over wat jullie beide belangrijk vinden voor jullie eigen gezin. Want een gedeelde opvoedvisie versterkt het ‘wij-gevoel’ en blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor een langdurig stabiel en fijn gezinsleven!

Tip 2: Kijk een laagje dieper bij meningsverschillen en conflicten

Conflicten tussen mensen komen vaak voort uit een verschil in onderliggende waarden, doelen en idealen. Wees je daar bewust van en probeer, wanneer jij en je partner een meningsverschil of conflict hebben, eens helder te krijgen wat er allemaal schuilgaat achter zijn/haar standpunt. Je zult merken wanneer je begrijpt waarom iets zo belangrijk is voor de ander, het makkelijker wordt om de gezamenlijkheid weer terug te vinden. Misschien ben je het nog steeds niet eens met het voorstel of de oplossing van de ander, maar als je begrijpt waar het je partner eigenlijk om te doen is, wordt het wel makkelijker om samen op zoek te gaan naar alternatieven of een compromis.

Tip 3: Investeer in jullie verbinding als gezin

Het gezinsleven met jonge kinderen is hectisch en druk. Hierdoor ontstaat het risico dat jullie voortdurend op de automatische piloot bezig zijn om te zorgen dat alles loopt. Dat gaat vaak ten koste van het genieten van wat er is. De fijne momenten samen als gezinnetje. Terwijl dat juist de basis is; hetgeen waar je het uiteindelijk allemaal voor doet! Zorg dus dat jullie regelmatig de tijd nemen voor gezamenlijke activiteiten die jullie echt weer even bewust samenbrengen als gezinnetje en als partners. Maar ook het inbouwen van jullie eigen gezinsrituelen kan helpen om dat gevoel van emotionele verbinding te versterken. Denk nog eens terug aan je eigen kindertijd. Welke rituelen waren er in je eigen stamgezin waar je warme herinneringen aan hebt en die je ook graag wil meegeven aan je eigen kinderen?

Chat met CJG043!We hopen dat dit artikel je geholpen heeft. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE