WEEK VAN DE PLEEGZORG OP 31 OKTOBER VAN START!

Op 31 oktober gaat de jaarlijkse Week van de Pleegzorg van start. Het doel van deze actieweek is om aandacht te vragen voor het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland.

Over pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin dan thuis gaat wonen. Meestal gebeurt dit omdat er in het eigen gezin problemen spelen die te groot zijn om snel op te lossen. Voor het kind kan het dan beter zijn om een tijdje niet thuis te wonen. Omdat het voor kinderen het beste is om in een gezinssituatie op te groeien (en niet in een tehuis), wordt altijd als eerste geprobeerd een pleeggezin te vinden. Bij voorkeur is dit een gezin in het eigen netwerk van de ouders en het kind. Wanneer dit niet lukt, kan een beroep gedaan worden op een bestand met pleegouders. Dit zijn mensen die allemaal zorgvuldig zijn gescreend en opgeleid als pleegouder.

Verschillende vormen pleegzorg

Pleegzorg kent vele vormen. Het kan zijn dat een kind zeven dagen in de week bij een pleeggezin gaat wonen, maar ook af en toe een weekend of in de vakanties. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind en van de thuissituatie. Soms is een korte periode voor ouders en kind genoeg om de problemen aan te pakken, zodat de ouders de opvoeding weer aankunnen. Pleegzorg kan ook langere tijd duren. Afgelopen jaar hebben 22.512 kinderen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van ruim 18.000 pleeggezinnen.

Landelijke Week van de Pleegzorg

Op 31 oktober wordt voor de vierde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Het doel van deze actieweek is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. In deze week worden in heel het land uiteenlopende activiteiten georganiseerd door de pleegzorgaanbieders. Als CJG043 gingen wij in dat kader afgelopen jaren in gesprek met pleegmoeder Carrie uit Eijsden-Margraten en Charissa van 25 jaar, die opgroeide in een pleeggezin. Dit jaar waren we op bezoek in Gronsveld bij pleegouders Claudia en Robert en hun zoon Raoul over de impact van pleegouderschap op het gezinsleven.

Pleegouders gezocht!

Helaas is er voortdurend een tekort aan pleeggezinnen. In Zuid-Limburg biedt Xonar hulp aan ongeveer 600 pleegkinderen en ruim 500 pleeggezinnen. Maar ook Scoor en de William Schrikker Groep bieden in Limburg pleegzorg aan. Deze organisaties zijn altijd op zoek naar nieuwe pleegouders. Iedereen van 21 jaar of ouder kan pleegouder worden. Voor de gezinssamenstelling gelden geen voorwaarden. Het belangrijkste is dat een kind structuur, warmte en veiligheid wordt geboden.

Iets voor jou? Klik hier voor meer informatie.

MEER INFORMATIE