10 VEELGESTELDE VRAGEN OVER AANMELDEN VOOR DE ROTS EN WATER TRAINING IN MAASTRICHT-HEUVELLAND

In gesprek met Hannah Mennens en Lonneke Paulissen
In gesprek met Hannah Mennens en Lonneke PaulissenRots en Water Trainers van Trajekt

Sinds medio 2019 kunnen ouders uit de regio 043 hun kind via de CJG043-site gratis aanmelden voor de Rots & Water Training 6-8 jaar of 8-12 jaar, die wordt aangeboden door Trajekt. In het eerste deel van het interview met trainers Hannah Mennens en Lonneke Paulissen lees je meer over wat de Rots & Water Training inhoudt en wat je kunt verwachten als je je kind aanmeldt voor de Rots & Water Training. In dit artikel geven Hannah en Lonneke antwoord op vragen die veel ouders en jeugdprofessionals hebben met betrekking tot (het aanmelden) voor de gratis Rots & Water Trainingen van Trajekt. 

1. Is de training ook geschikt voor kinderen uit gezinnen die niet Nederlandstalig zijn?

Om te kunnen deelnemen aan de Rots & Water Training is het noodzakelijk dat het kind de Nederlandse taal voldoende machtig is. Daarnaast verwachten we dat ook minimaal een van beide ouders de taal voldoende beheerst om te kunnen deelnemen aan de oudertraining. 

2. Ik woon net over de grens met Nederland. Mag ik mijn kind toch aanmelden voor de Rots & Water Training?

De Rots & Water Trainingen worden kosteloos aangeboden door financiering van de Maastricht-Heuvelland gemeenten. Dit betekent dat trainingen enkel toegankelijk zijn voor kinderen die in een van de Maastricht-Heuvelland gemeenten (Maastricht, Eijsden-Margraten, Meerssen, Valkenburg a/d Geul, Gulpen-Wittem of Vaals) wonen of in een van deze gemeenten naar school gaan.

3. Kan ik mijn twee kinderen opgeven voor dezelfde training?

Wanneer ouders hun twee kinderen in dezelfde groep willen plaatsen, wordt dit altijd besproken in de telefonische intake. Op basis daarvan wordt bekeken of dit wenselijk is of niet. 

4. Kan mijn kind in dezelfde groep geplaatst worden als zijn/haar vriend(in)?

Wanneer kinderen die elkaar kennen aangemeld zijn voor dezelfde groep, wordt dit in de telefonische intake altijd besproken met de ouders van beide kinderen. Op basis hiervan wordt bekeken of dit wenselijk is of niet. 

5. Hoe groot zijn de groepen bij de Rots & Water Training?

Een geplande training gaat door wanneer er minimaal 10 kinderen zich aangemeld hebben. Het maximale aantal kinderen in een groep bedraagt 14.  Elke Rots & Water Training wordt gegeven door twee ervaren trainers van Trajekt. 

veelgestelde vragen aanmelden rots water training

6. Hoe lang duurt de les?

 De les duurt effectief een uur. Voorafgaand is er een kwartiertje inloop, waarin er ruimte is voor vrij spel onder leiding van de co-trainer. Tijdens dit kwartiertje voorafgaand aan de les is er voor ouders indien gewenst ruimte om binnen te lopen om vragen te stellen.

 7. Zijn de ouderbijeenkomsten verplicht?

Ja, we verwachten dat minimaal een ouder aanwezig is bij beide ouderbijeenkomsten. We geloven namelijk dat we, door ook met ouders te werken, kinderen langer kunnen ondersteunen dan de 8 weken dat de training duurt.  Daarom willen we ouders handvaten geven in wat zij thuis kunnen doen om hun kind te ondersteunen op het gebied van zelfbeeld en zelfvertrouwen.

8. Krijgt mijn kind huiswerk als het deelneemt aan de Rots & Water Training?

De kinderen krijgen een werkboekje mee naar huis. De tijdsinvestering die het kost om de opdrachten die hierin staan te maken, is afhankelijk van de inzet van het kind. Theoretisch gezien kun je er in 5 minuten mee klaar zijn, maar je kunt er ook een half uur mee bezig zijn. Waarbij natuurlijk geldt; hoe meer je oefent, hoe meer je leert! We verwachten in die zin ook een actieve bijdrage van de ouder(s) om hun kind te begeleiden bij de opdrachten uit het werkboekje.

9. Wordt er een dossier aangelegd over mijn kind als het deelneemt aan de Rots & Water Training?

 Nee, er worden geen gegevens geregistreerd over je kind. De Rots & Water Training is een laagdrempelig, preventief aanbod dat in principe bedoeld is voor iedereen. De Rots & Water Training is dus geen vorm van hulpverlening en mag ook niet als zodanig ingezet worden. Het is voor eventuele andere betrokken hulpverleners niet mogelijk om bij de trainers informatie op te vragen over het functioneren van het kind tijdens de training. Tenzij ouders hier expliciete toestemming voor geven.

10. Kan de Rots & Water Training worden ingezet als er al andere hulpverlening betrokken is bij het gezin of het kind?

Als er al hulpverlening betrokken is bij het gezin of het kind, moet zorgvuldig afgewogen worden of het passend is binnen het proces om het kind te laten deelnemen aan de Rots & Water Training. De Rots & Water Training kan in elk geval niet worden ingezet ter vervanging van geadviseerde of geïndiceerde hulpverlening.

Meer weten of je kind aanmelden?

Wil je je kind aanmelden voor een Rots & Water Training bij jou in de buurt? Ga dan naar een van deze aanmeldpagina’s:

Heb je nog inhoudelijke vragen over de training of de aanmeldprocedure? In een van deze artikels vind je hopelijk je antwoorden:

MEER INFORMATIE