10 TIPS VOOR EEN GOEDE SAMENWERKING MET JE EX-PARTNER

tips goede samenwerking ex-partner

Als je gaat scheiden en je hebt kinderen, is het belangrijk om een goede samenwerking met je ex-partner te hebben. Je bent immers samen verantwoordelijk voor het welzijn van je kind. Dat betekent dat je zaken af zult moeten stemmen. Ook met je ex-partner overleggen over wat je belangrijk vindt voor je kind, hoort er bij. Dit is niet altijd gemakkelijk! Wij zetten 10 tips op een rij om je te helpen het samenwerken met je ex zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wist je dat onderzoek heeft aangetoond dat de kans op ernstige nadelige gevolgen voor kinderen groot is, indien er geen contact of een verslechterd contact is met één van de ouders? Samenwerken met je ex-partner is dus heel belangrijk. In 2009 is het voor alle scheidende ouders, dan ook verplicht gesteld om tot een ouderschapsplan te komen. Hierin leg je samen afspraken vast rondom de omgang van je kinderen, de manier waarop je elkaar informeert en de kinderalimentatie.

Deze 10 tips kunnen je helpen om beter samen te werken met je ex-partner:

Tip 1: Help je kind bij de overstap naar de andere ouder

Help je kind de overstap naar de andere ouder te maken, hoe moeilijk je dat zelf ook vindt. Laat aan je kind merken dat je het hem/haar gunt dat het tijd doorbrengt met die ouder. Zorg ervoor dat je kind er klaar voor is. Maak het afscheid niet te emotioneel. Vaste rituelen voor het heen en terug gaan, bieden je kind houvast.

Tip 2: Blijf altijd beleefd

Blijf beleefd wanneer je ex-partner je kind komt halen of brengen. Houd je aan het afgesproken tijdstip en werk samen met je ex aan een zo prettig mogelijke sfeer. Het is normaal dat je kind zich bij de uitwisseling wat anders gedraagt. Het moet even wennen aan de nieuwe situatie. Geef je kind de ruimte. Als er geen verbetering optreedt, bekijk dan samen hoe de regeling anders kan.

Tip 3: Bespreek problemen op het juiste moment

Bespreek geen problemen of opvoedkwesties bij het ophalen of brengen van je kind. De samenwerking met je ex zal niet altijd even soepel verlopen. Vermijd discussies op het moment dat je kind hier getuige van is. Zelfs een kleine woordenwisseling kan voor je kind al emotioneel belastend zijn. Praat daarom op een afgesproken tijdstip, bij voorkeur telefonisch of digitaal.

Tip 4: Respecteer de regels van je ex

Respecteer de regels van je ex-partner, ook als je kind klaagt. Na de scheiding bouw je beiden een nieuw leven op met eigen regels en afspraken. Leg je kind uit dat het bij beide ouders anders gaat en dat dit voor hem zowel voor- als nadelen heeft. Op die manier zorg je voor duidelijkheid en de meest stabiele situatie voor je kind.

Tip 5: Concurreer niet met je ex

Concurreer niet met de andere ouder. Probeer open te staan voor wat je kind vertelt en reageer neutraal tot positief op die verhalen. Je kind kan soms met negatieve verhalen komen over de andere ouder. Oordeel hier niet meteen over. Maak je je ongerust, overleg dan eerst met je ex-partner en blijf samenwerken.

Tip 6: Praat niet negatief over je ex in het bijzijn van je kind

Praat in het bijzijn van je kind niet negatief over de andere ouder. Accepteer dit ook niet van anderen in je omgeving. Kinderen zijn loyaal naar beide ouders en hebben hier ook recht op. Het is voor je kind alleen maar verwarrend en frustrerend als je het belemmert om van beide ouders te mogen houden.

Tip 7: Toon begrip voor de emoties van je kind

Toon begrip voor de gevoelens en emoties van je kind. Kinderen kunnen zich soms zorgen maken over de andere ouder of hebben heimwee. Sta je kind toe om de andere ouder te bellen. Je biedt je kind een veiliger gevoel als je toestaat dat het contact op mag nemen. Dwing je kind ook niet te blijven slapen als het dit echt niet wil. Probeer samen met de andere ouder na te gaan wat er is. Stel het kind samen gerust.

Lees ook eens: 8 tips om je kind te begeleiden bij de scheiding.

Tip 8: Houd elkaar op de hoogte

Breng de andere ouder op de hoogte van medische zaken, schoolresultaten en andere belangrijke gebeurtenissen van jullie kind. Op die manier kan de andere ouder beter reageren als je kind over een bepaalde belevenis begint. Laat het niet aan je kind over om belangrijke zaken door te geven. Het geeft je kind een veilig gevoel dat jullie als ouders communiceren.

Tip 9: Blijf overleggen over de planning

Overleg altijd met de andere ouder als je iets voor je kind regelt in de tijd dat je kind bij hem of haar is. Het zal regelmatig voorkomen dat er een verjaardagsfeest of een clubje in de tijd van de andere ouder valt. Het is belangrijk voor de samenwerking met je ex dat je hier goede afspraken over maakt.

Tip 10: Houd rekening met veranderende situaties

Houd er rekening mee dat je kind naarmate het ouder wordt, steeds meer zelf wil bepalen. Zijn/haar activiteiten en sociale leven worden belangrijker. De eerder gemaakte afspraken en de omgangsregeling kunnen daarbij in de weg staan. Bespreek samen als ouders met jullie tiener hoe de regeling kan worden aangepast.

Chat met CJG043!We hopen dat deze tips je geholpen hebben. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Chat met ons! We denken graag met je mee.

MEER INFORMATIE